Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

VII Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

IMG 7024Z okazji „Światowego Dnia AIDS” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała w Gimnazjum nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2 „VII Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS” dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Celem olimpiady było;
1.Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół
gimnazjalnych.
2.Kształtowanie właściwych postaw uczniów w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych
na AIDS.
3.Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.
W Olimpiadzie udział wzięło 5 gimnazjów z terenu Jasła reprezentowanych przez 15 uczniów. Każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 30 pytań.
IMG 7026

Komisja składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Oddziału Rejonowego PCK oraz Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Jaśle wyłoniła zespoły szkolne wg. ilości zdobytych punktów i przyznała:

I miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle ul. Szkolna 38
III miejsce – Gimnazjum Nr 4 w Jaśle ul. Piotra Skargi 10
III miejsce – Gimnazjum Społeczne w Jaśle ul. Niegłowicka 174
IV miejsce - Gimnazjum Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58

Dodatkową nagrodą indywidualnie wyróżniono Annę Szot uczennicę z Gimnazjum nr 2
w Jaśle za największą ilość prawidłowych odpowiedzi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle zasponsorowała dyplomy i poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

Organizatorzy dziękują Panu Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Gimnazjum Nr 1 za włożony trud i zaangażowanie w organizację Olimpiady.

Ponadto w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie został rozstrzygnięty X Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS”. 

Komisja oceniła 183 prace, które napłynęły z 50 szkół województwa podkarpackiego
i przyznała 6 nagród oraz 10 wyróżnień.
Wśród nagrodzonych są uczniowie: Aleksandra Gonera z I Liceum Ogólnokształcącego
w Jaśle i Patryk Mikrut z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.
Wyróżnienie przyznano Aleksandrze Piekarz i Julii Klimek z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

PSSE Jasło

50000 Pozostało znaków