Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Polsko-słowackie inwestycje w kontekście poprawy połączeń komunikacyjnych

Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-TW środę, 30 marca 2022 roku, Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w konferencji online

która była podsumowaniem projektu pn: „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T”.

O polsko-słowackich inwestycjach w kontekście poprawy połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyli: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Radosław Wiatr – II Wicewojewoda Podkarpacki, Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Marcel Horvath – Dyrektor Zarządu Dróg Kraju Preszowskiego, Marek Sopko – Przedstawiciel Zarzadu Dróg Kraju Preszowskiego, Peter Hadbavný – Przedstawiciel Urzędu Marszałowskiego Kraju Preszowskiego, Łukasz Anders – Naczelnik Wydziału Tras Rowerowych
w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Irina Ledchenkowa – Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg w Krakowie.

Powiat jasielski wraz z bardejowskim i świdnickim zyskał lepsze połączenia drogowe

Wszystko za sprawą budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 po stronie polskiej oraz modernizacji dróg z Raslavic do Kuková na Słowacji. Budowa nowego odcinka i modernizacja istniejącej drogi były możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Celem wspólnie realizowanego ze stroną słowacką projektu była poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Droga klasy G na długości ponad 2 km, pomiędzy skrzyżowaniem ulic Floriańskiej i Kasprowicza a skrzyżowaniem ulic Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w Jaśle, jest niezwykle ważnym odcinkiem dla ruchu w kierunku północ – południe. Szczególnie niezbędny okazał się w/w odcinek drogi podczas zamknięcia DK28, w ciągu ulicy Metzgera, z powodu zagrożenia katastrofy budowlanej.

Adam Pawluś Starosta Jasielski, podziękował Zarządowi Województwa Podkarpackiego i Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotrowi Miąso wraz z pracownikami PZDW, przyjaciołom i partnerom ze strony Słowackiej, za pomoc w zrealizowaniu tej niezwykle potrzebnej dla mieszkańców Powiatu Jasielskiego i Miasta Jasła inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków