Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Otwarcie nowoczesnej klasopracowni językowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy

Otwarcie nowoczesnej klasopracowni językowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy Otwarcie nowoczesnej pracowni językowej 26 lutego 2015 roku było świetną okazją do promocji nauczania języków obcych wśród uczniów. Bo:„Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.

Nauka języków obcych stała się w dzisiejszych czasach priorytetem i odgrywa niezwykle istotną rolę dla rozwijającej się Unii Europejskiej. Dlatego zachęcamy naszych uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego” – powiedział w swoim przemówieniu Pan Dyrektor Wiesław Jedziniak, dodając: "Mamy za sobą bardzo udany rok języka niemieckiego. Nasi uczniowie stali się laureatami dwóch ogólnopolskich konkursów oraz uczestnikami ogólnopolskiego projektu Instytutu Goethego pod nazwą „Deutsch – Wagen–Tour". Realizowane projekty wynikały z inicjatywy nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i innowacje pedagogiczne”.
Pan Dyrektor przemawiał nie tylko do społeczności szkolnej, ale i do zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w uroczystości otwarcia pracowni. Wśród nich znaleźli się m.in.: Pani Małgorzata Salacha– Burmistrz Kołaczyc, Pan Bogdan Rzońca- Poseł na Sejm RP, Pani Elżbieta Jeleń- referentka ds. współpracy pedagogicznej z Instytutu Goethego w Krakowie, Pani Teresa Koś – Prezes BS Kołaczyce, Pan Tomasz Kaleta – Prezes ZGK w Kołaczycach, radni gminni z Bieździedzy i Bieździadki oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

2 biezdziedza

Szczególne podziękowania Pan Dyrektor skierował do Pani Burmistrz, która przekazała środki finansowe na wyposażenie pracowni językowej w nowoczesny sprzęt pozwalający stworzyć laboratorium językowe. Zaproszenie goście zostali poczęstowani tortem w barwach brytyjsko – niemieckich oraz wraz z uczniami sprawdzili działanie nowoczesnego sprzętu do nauki języków obcych.
Z otwarciem nowo powstałej pracowni zbiegły inne ważne wydarzenia: Szkolny Dzień Języka Niemieckiego oraz podsumowaniem Powiatowego Konkursu Plastyczno – Językowego pt. „Male das Wort!” („Namaluj to słowo!”) zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Bieździedzy. W konkursie wzięli udział uczniowie reprezentujący 20 gimnazjów z powiatu jasielskiego, a odbył się on pod honorowym patronatem Burmistrz Kołaczyc – Pani Małgorzaty Salachy. Jury oceniło aż 124 prace wyłaniając 5 laureatów oraz przyznając dodatkowo 14 wyróżnień. Sponsorami nagród w konkursie byli: Pani Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc, Instytut Goethego w Krakowie, Pani Teresa Koś- Prezes Banku Spółdzielczego w Kołaczycach oraz Pan Tomasz Kaleta- Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach. Dzięki hojności sponsorów laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe, m.in. tablety.

1 biezdziedza

Laureaci konkursu oraz zaproszenie goście obejrzeli program artystyczny złożony z przedstawienia teatralnego pt.„Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”, piosenek, tańca bawarskiego, kabaretu oraz programu typu „show dance”. Ten niezwykle atrakcyjny dla uczniów sposób przyswajania języka niemieckiego: „nauka przez zabawę” inspiruje nauczycieli do tworzenia ciekawych projektów edukacyjnych, a wszystko po to, by: „Niemiecki dał się lubić!”.

ZSPiG w Bieździedzy

50000 Pozostało znaków