Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Optymalizacja wydatków na oświatę

burmistrz-CzerneckiJednym z najważniejszych problemów, z którymi – w obliczu złej sytuacji demograficznej i wciąż zmniejszającej się liczby uczniów - musiały zmierzyć się polskie samorządy w ostatnich czterech latach, była oświata. Podobnie było w Jaśle, ale dzięki rozwiązaniom przyjętym przez samorząd nie zlikwidowano żadnej podlegającej Miastu Jasłu szkoły.

Były różnego rodzaju pomysły dotyczące likwidacji szkół, ale postanowiliśmy zacząć od tego, co najważniejsze, czyli od optymalizacji zatrudnienia i zmian w samym prowadzeniu placówek oświatowych. Przyniosło to efekty w postaci zmniejszenia wydatków z budżetu miasta na utrzymanie szkół, a dzięki prawidłowemu prowadzeniu oświaty pod względem organizacyjnym otrzymaliśmy wyższe subwencje oświatowe – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Przez cztery lata nakłady Miasta Jasła na oświatę spadły o około 4 miliony zł, z blisko 22,25 milionów zł w roku 2010 do niespełna 18,21 mln zł w roku 2013. Subwencja oświatowa natomiast wzrosła w tym czasie z 21,67 mln zł w 2010 roku do 23,81 mln zł w 2013 roku. – Utrzymaliśmy finansowanie na dobrym poziomie, optymalizując je podobnie jak zatrudnienie. Dziś możemy się poszczycić tym, że w skali województwa podkarpackiego mamy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na bardzo dobrym poziomie – podkreśla burmistrz.

Jasielskiemu samorządowi udało się utrzymać wszystkie funkcjonujące pod koniec kadencji 2006 - 2010 szkoły pomimo spadku liczby uczniów o blisko 300 osób. Ogólna liczba etatów nauczycielskich od roku 2010 do 2013 spadła z ponad 515 do niespełna 417. Nie stało się to kosztem poziomu nauczania, o czym najlepiej świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych za 2013 rok. Utrzymują się one w większości szkół na poziomie wysokim (tj. 7-9 stanin w skali dziewięciostaninowej), w pojedynczych przypadkach odnotowano wyniki średnie (czyli 4 – 6 stanin), a żadna ze szkół podległych samorządowi Miasta Jasła nie znalazła się wśród tych, które miały wyniki słabe (1 – stanin).

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 w 10 szkołach podstawowych (w tym jednej społecznej) i 5 gimnazjach (w tym jednym społecznym) naukę rozpoczęło 3725 uczniów. Do jednego żłobka i 9 przedszkoli miejskich oraz 5 niepublicznych uczęszcza łącznie ponad 1200 dzieci.

UMJ

50000 Pozostało znaków