Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Na podwójnym gazie w powiecie jasielskim

W ubiegły weekend na drogach powiatu jasielskiego do kontroli drogowej zostało zatrzymanych 5 kierujących.

Wszyscy zdecydowali się poruszać swoimi pojazdami mimo, że wcześniej pili alkohol.

Również w piątek przed północą w Przysiekach, patrol jasielskiej drogówki ujawnił kierującego hulajnogą elektryczną, u którego badanie alkomatem wykazało prawie 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Natomiast w sobotę, mundurowi w trakcie pełnienia służby na drogach w Osobnicy, Łubnie Opacym i Jaśle, ujawnili 3 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą okazał się 29-latek, który w Osobnicy kierował rowerem mając w organizmie blisko 1,8 promila alkoholu.

Kierujący motorowerem będzie odpowiadał teraz przed sądem za popełnione przestępstwo, natomiast pozostali kierujący za wykroczenia.

hulajnoga

Policja przypomina:

art. 178a. kk

§1 Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§4 Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 87 kw

§1 Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§1a Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§2 Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§3 W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§4 W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

dl

50000 Pozostało znaków