Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Młodzi aktywni? – młodzieżowa debata zorganizowana przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Jaśle

DSC 0540

Pod znakiem poszukiwania odpowiedzi na to pytanie i jemu podobne przebiegała debata zorganizowana przez uczniów Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.

Dzięki życzliwości miejskich władz samorządowych odbyła się ona we wtorek 25 marca br. w sali posiedzeń Urzędu Miasta. Prowadziły ją uczennice: Katarzyna Kosiek i Ewelina Gajewska.
W obradach uczestniczyli: Podkarpacki Wicekurator Oświaty p. Antoni Wydro, Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, Zastępca Burmistrza Jasła p. Leszek Znamirowski, Sekretarz Miasta p. Paweł Rzońca, Rzecznik UM p. Agata Koba, Podinspektor UM p. Mateusz Smyka, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle p. Grażyna Leńczuk, Konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Krośnie p. Urszula Kujawa, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle p. Aleksandra Zajdel - Kijowska, młodzi działacze Projektu „Spontan”: Tomasz Racławski, Dominika Żółtek i Martyna Strojek, nauczyciele i uczniowie jasielskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

DSC 0514Debata rozpoczęta od prezentacji krótkiej sondy ulicznej przeprowadzonej wśród młodych jaślan, która pokazała, jak młodzież niepewnie porusza się w zakresie problematyki oraz działalności społecznej i politycznej na płaszczyźnie naszego kraju, regionu i miasta. Następnie zostały zaprezentowane dane statystyczne o frekwencji wyborczej osób w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat. Niestety, nie są one budujące i budzące optymizm. Dlatego taka debata była bardzo potrzebna. W jej trakcie zostały zadane istotne pytania, które w pierwszej kolejności skierowano właśnie do młodzieży: Dlaczego nie chce ona działać, uczęszczać na wybory i współdecydować o sobie oraz o swoim środowisku lokalnym? Padło na nie szereg odpowiedzi zarówno z ust młodzieży, jak i dorosłych. Wraz z władzami miasta i zaproszonymi gośćmi po bardzo owocnej dyskusji podczas której wysunięto i omówiono wiele pomysłów, udało się wypracować wstępny plan działania. Celem jego będzie zaktywizowanie młodzieży jasielskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w niedalekiej przyszłości pełnoprawnych obywateli małej i wielkiej ojczyzny.
Zdaniem uczestników debaty takie spotkania młodych i starszych obywateli naszego miasta powinny odbywać się częściej. To nie tylko wspaniała forma edukacji pozaszkolnej i pozaformalnej dla młodzieży, ale również podstawa do tworzenia wspólnego frontu działania z udziałem każdego chcącego coś sensownego zaproponować mieszkańca Jasła. Młodzi jaślanie mają bardzo twórcze i świeże spojrzenie na wiele istotnych kwestii funkcjonowania swojego miasta. Chcą również ponosić pewną odpowiedzialność za jego teraźniejszość, by móc ją w pełni mądrze i dla dobra wspólnego przejąć w przyszłości. Co ważne, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych także widzą potrzebę takiej współpracy. To może napawać optymizmem.

DSC 0535


Organizatorzy debaty z jasielskiego Gimnazjum Nr 2 zapraszają do współpracy w tym dziele nie tylko środowiska szkolne i młodzieżowe obecne na tym spotkaniu. Propozycję stworzenia wspólnej platformy w postaci Młodzieżowej Rady Miasta Jasła kierują do wszystkich młodych obywateli Jasła. Także i tych, którzy z różnych powodów wybrali edukację poza naszym miastem, ale poczuwają się, że są jaślanami. Gimnazjaliści z jasielskiej „dwójki” wraz ze swoimi opiekunami zachęcają do śledzenia informacji na ten temat, ponieważ potrzeba dużego zaangażowania, by przy wsparciu miejskich władz samorządowych zrealizować projekt czegoś istotnego dla wszystkich młodych mieszkańców. Duża część młodzieży wie, że warto jest angażować się w wiele wartościowych i pożytecznych działań. Często jednak mają problem z tym jak te swoje pomysły wcielić w życie. Dlatego każdy, kto nie chce tylko narzekać lub krytykować innych, sam musi się odważyć być aktywnym i starać się uaktywniać swoich rówieśników. Jeśli ma ochotę zacząć coś robić, a nie wie jak się za to zabrać może skorzystać na początek z propozycji zawartych na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl). Tam można znaleźć wiele programów, projektów oraz wskazówek jak coś konkretnego zrobić.
Szerszą relację z samej debaty można znaleźć na stronie Gimnazjum Nr 2 z O. I. – www.gim2jaslo.edu.pl oraz na stronie Klubu Europejskiego EUROGIM na Facebooku.

Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle

50000 Pozostało znaków