Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Miasto Jasło wspiera gminę poszkodowaną podczas sierpniowej wichury

miasto wspieraRadni Rady Miejskiej Jasła wyrazili zgodę na przekazanie 20 tys. zł dla gminy Sępólno Krajeńskie, w której podczas sierpniowej wichury uszkodzonych zostało ok. 200 budynków mieszkalnych i ok. 320 gospodarskich.

Uchwała dotyczy pomocy finansowej z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową.

Burmistrz Gminy Sępólno Krajeńskie Waldemar Stupałkowski zwrócił się z prośbą do osób i instytucji, które chciałyby i mają możliwość udzielenia pomocy: „Zwracam się do Państwa (…) z prośbą o pomoc finansową, ponieważ wobec rozmiarów zniszczeń nikt nie jest w stanie samodzielnie uporać się z problemami jakie nas dotknęły”.

Gmina Sępólno Krajeńskie ujęta jest w wykazie gmin poszkodowanych podczas wichury w sierpniu tego roku, a który jest załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, w których stosuje się szczegółowe zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowalnych.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków