Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Konkurs dla nauczycieli w ramach projektu Jasło – miasto wiedzy

Logo Jasło miasto wiedzy wersja podstawowaMiasto Jasło w ramach projektu „Jasło Miasto Wiedzy - podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego” ogłasza konkurs dla nauczycieli miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz cyklu innowacyjnych zajęć.

Zadaniem nauczycieli jest przygotowanie scenariusza cyklu (od 5 do 10) zajęć lekcyjnych z wybranych przedmiotów nauczania lub zajęć pozalekcyjnych (bibliotecznych, świetlicowych), których założeniem jest innowacyjna i atrakcyjna dla uczniów realizacja treści podstawy programowej lub rozwijanie zainteresowań uczniów w korelacji ze środowiskiem lokalnym.

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. Za najlepsze scenariusze przyznane zostaną nagrody pieniężne w kategoriach: nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas I –III szkół podstawowych, nauczycieli klas IV–VI szkół podstawowych, nauczycieli gimnazjów (I miejsce – 2 500 zł, II miejsce - 2000 zł, III miejsce – 1800 zł, 3 wyróżnienia po 1000 zł). Termin rozstrzygnięcia konkursu 22 grudnia br.

Scenariusz cyklu zajęć należy złożyć w Urzędzie Miasta w Jaśle do 15 grudnia br. Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle link

UMJ

50000 Pozostało znaków