Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Inauguracyjne szkolenie w Podkarpackiej Akademii Wina

kpw00002Fundacja Galicja Vitis zaprasza na szkolenie: "Uprawa winorośli i produkcja wina z elementami enoturystyki", które będzie równocześnie inauguracją działalności Podkarpackiej Akademii Wina.

Podkarpacka Akademii Wina w siedzibą w Jaśle rozpoczyna działalność od szkolenia dla początkujących winiarzy. Inauguracyjne szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 października br.

I dzień:
- termin szkolenia: sobota 18 października w Jaśle, godz. 9.00
- miejsce szkolenia: siedziba Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle (Pałac Sroczyńskich), ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2.

II dzień:
- termin szkolenia: niedziela 19 października - godz. 9.00
- miejsce szkolenia: wyjazd studyjny do 3 winnic w okolicach Jasła (Winnica Sztukówka, Winnica Dwie Granice, Winnica Jana).

Szkolenia są w znacznym stopniu dofinansowane - koszt sobotnich zajęć teoretycznych 50 zł od osoby. Niedzielny wyjazd studyjny będzie się wiązał z odpłatnością uczestników za degustacje win w odwiedzanych winnicach (30-40 zł/os).

Opłatę w kwocie 50 zł należy wpłacać na konto Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja Vitis”, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr. 64 2030 0045 1110 0000 0382 1820 z dopiskiem w tytule przelewu "szkolenie".

Zapisy na szkolenie przyjmujemy oraz udzielamy dodatkowych informacji pod adresem e-mail: , lub tel. 502 146 485
Liczba miejsc ograniczona do 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania, telefon, email oraz dołączyć dowód wpłaty na podane wyżej konto.

Szczegółowy program oraz tematyka szkolenia:
18.10.2014:
- godz. 9.00 - uroczysta inauguracja działalności Podkarpackiej Akademii Wina z udziałem uczestników szkolenia oraz zaproszonych gości,
- godz. 10.00 - 13.00 - "Zakładanie i prowadzenie winnicy" - wykładowca Roman Myśliwiec
(wybór lokalizacji winnicy, materiał sadzeniowy, dobór odmian, cięcie i formowanie krzewów, pielęgnacja gleby, nawożenie, ochrona przed mrozami, chorobami i szkodnikami),
- godz. 13.00 - 14.00 - przerwa obiadowa,
- godz. 14.00 - 15.00 - "Wino i turystyka" - wykładowca Ewa Wawro,
(standardy oferty przygotowanej dla enoturystów; degustacja, zwiedzanie, prelekcje, sprzedaż wina w gospodarstwie i poprzez internet, wizualizacja gospodarstwa winiarskiego, działania okołowiniarskie, winiarska ścieżka, podstawy PR w winnicy),
- godz. 15.00 - 17.00 - "Wyrób wina w gospodarstwie winiarskim" - wykładowca Wojciech Bosak
(definicja wina, podstawowe właściwości fizykochemiczne winogron jako surowca winiarskiego, wstępny przerób winogron, obróbka moszczu, maceracja fermentacja, FJM, pielęgnacja i dojrzewanie wina, wyrób win specjalnych).
Łącznie 6 godzin (zegarowych) wykładów w formie prezentacji multimedialnej.

19.10.2014:
- godz. 9.00 - 17.00 - wyjazd studyjny do 3 winnic w okolicach Jasła (Winnica Sztukówka, Winnica Dwie Granice, Winnica Jana). (Zapoznanie się z ofertą enoturystyczną gospodarstw, zwiedzanie winnic i przetwórni, degustacja win).

Jeszcze w tym roku planowane są weekendowe szkolenia dla sommelierów, adresowane głównie do restauratorów oraz szkolenie z podstaw oceny degustacyjnej wina. Sztandarowym projektem PAW będzie roczny kurs winiarski. Dla słuchaczy zaplanowano 320 godzin zajęć; spotykać się będą podczas 20 zjazdów. Kurs rozpocznie się w lutym, przed rozpoczęciem wegetacji winorośli, a zakończy się rok później egzaminem, w trakcie którego każdy z uczestników będzie musiał m.in. zaprezentować samodzielnie zrobione wino.

Partnerem organizacyjnym PAW jest Miasto Jasło, partnerem medialnym portal Nasze Winnice.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS

50000 Pozostało znaków