Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

asystentMiasto Jasło już po raz drugi przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

W jego ramach planuje się objecie 38 osób niepełnosprawnych (w tym 4 dzieci do 16 roku życia) pomocą asystenta, który pomagał będzie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pierwsza edycja tego programu realizowana była na terenie miasta od grudnia 2019 roku do końca 2020 r., wówczas wzięło w niej udział 32 osoby. Zgodnie z założeniami osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów za usługi asystenta, a środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Łączny koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniesie ponad 490 tys. zł. Za realizację programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miasto Jasło już po raz drugi przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W jego ramach planuje się objecie 38 osób niepełnosprawnych (w tym 4 dzieci do 16 roku życia) pomocą asystenta, który pomagał będzie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pierwsza edycja tego programu realizowana była na terenie miasta od grudnia 2019 roku do końca 2020 r., wówczas wzięło w niej udział 32 osoby. Zgodnie z założeniami osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów za usługi asystenta, a środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Łączny koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniesie ponad 490 tys. zł. Za realizację programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

50000 Pozostało znaków