Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Mały ZUS plus od 1 lutego

Mały ZUS plus od 1 lutegoWięcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne.


1 lutego weszły w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”.

Z „małego ZUS” na dotychczasowych zasadach korzystało około 170 tysięcy przedsiębiorców. W styczniu do ulgi w całym kraju zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm (na Podkarpaciu ponad 2,3 tys.). W związku ze zmianami, które wchodzą w życie 1 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się kolejnej fali zgłoszeń do „małego ZUS”.

Co się zmienia?

Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z „małego ZUS” będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na „małym ZUS” zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na „małym ZUS”. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł
a 3136,20 zł w 2020 roku).

Mały ZUS plus od 1 lutego

Jeśli spełnimy warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza plus – MDG+) warto wejść na stronę internetową: eSkladka.pl - skorzystać z kalkulatora
i obliczyć podstawę wymiaru składek według nowych zasad na okres od lutego do grudnia 2020 r.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na pytania dot. zgłoszeń do „Małego ZUS plus” uzyskać będzie można podczas telefonicznego dyżuru eksperckiego
w czwartek (6 lutego) w godz. 10-12 12 pod nr tel. 13 44 379 41.

Wojciech Dyląg

Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

50000 Pozostało znaków