Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Czy Miasto Jasło przejmie kolej w Jaśle?

W dniu 04.10.2023 roku Adam Pawluś – Starosta Jasielski reprezentujący Skarb Państwa

złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego celem uchylenia decyzji o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Jasło własności nieruchomości (gruntu) stanowiących obiekty, urządzenia i infrastrukturę kolejową będącymi w użytkowaniu wieczystym PKP ( dz. Nr 26/1 obręb Sobniów II o pow. 856 m2, dz. Nr 26/2 obręb Sobniów II o pow. 207 m2, dz. Nr 26/3 obręb Sobniów II o pow. 2711 m2, dz. Nr 26/4 obręb Sobniów II o pow. 48889 m2 o łącznej powierzchni 5,2663 ha).

Po wydaniu decyzji komunalizacyjnej przez Wojewodę Podkarpackiego Starosta Jasielski reprezentujący Skarb Państwa jest w posiadaniu dokumentacji z roku 1957 wskazującej na wszczęcie na rzecz Skarbu Państwa postępowania wywłaszczeniowego odnośnie nieruchomości położonych w gminach katastralnych Jasło i Sobniów. To postępowanie wywłaszczeniowe wszczęte zostało na wniosek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie, jako wykonawcy narodowych planów gospodarczych. Ponadto należy wskazać również, iż w momencie zakładania księgi wieczystej dla działki Nr 26 położonej w obrębie Sobniów II i kolejnych działek przez PKP w 2009 roku Urząd Miasta Jasła nie wnosił żadnych uwag do złożenia księgi, gdzie właścicielem tych gruntów był Skarb Państwa.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających posiadanie tych gruntów przez PKP co spowodowało, że Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję potwierdzającą nabycie w/w nieruchomości z mocy prawa na rzecz Miasta Jasła. Od tej decyzji PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie odwołał się do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

31 sierpnia 2023 roku Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa podtrzymała decyzję Wojewody Podkarpackiego potwierdzającą nabycie w/w nieruchomości z mocy prawa na rzecz Miasta Jasła.

Wskazać również należy, iż zgodnie z brzmieniem art. 34a Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, grunty będące własnością Skarbu Państwa znajdujące się w dniu 5 grudnia 1990 roku w posiadaniu PKP, z dniem 1 czerwca 2003 roku nie podlegają komunalizacji. Z tego wynika, że opłata za użytkowanie wieczyste działki pod infrastrukturą kolejową wynosi 0 zł. Natomiast opłata za pozostałe grunty znajdujące się w rejestrze mienia Polskich Linii Kolejowych wykorzystywanych na inne cele to około 5 500 zł rocznie.

Przykładowo Gmina Niepołomice wysłała pozew przeciwko PKP PLK o zapłatę 21 mln zł, za użytkowanie 11 hektarowej działki w miejscowości Staniątki, przez którą biegnie czynna linia kolejowa. Decyzją Wojewody Małopolskiego właścicielem gruntu od 2013 roku jest Gmina Niepołomice. Rada Gminy Niepołomice ustanowiła, że pod działalność gospodarczą na terenach gminy pobierana będzie opłata w wysokości 2 złotych za metr kwadratowy.

Nie znamy stawki opłat za użytkowanie wieczyste jaką zamierzała uchwalić Rada Miejska w Jaśle oraz jakie to mogło wywołać konsekwencje prawne i finansowe. Mamy nadzieję, że Wojewoda Podkarpacki wznowi postępowanie, które przywróci własność w/w gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków