Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

„A to Polska właśnie” – jasielskie Narodowe Czytanie 2017

narodowe 38 września br. zebrani w Parku Miejskim jaślanie zasłuchani w słowa dramatu Stanisława Wyspiańskiego wstąpili w gościnne progi bronowickiej chaty, aby uczestniczyć w iście literackiej biesiadzie, uczcie słowa.


Narodowe Czytanie organizowane co roku na początku września pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej w Jaśle stało się już tradycją i wpisało się w kalendarz miejskich wydarzeń kulturalnych. Akcja ta ma na celu nie tylko promowanie czytelnictwa, ale przypomina nam także o tym, że jednym z czynników kształtujących naszą tożsamość są właśnie lektury, po które sięgamy. Spotkania z piękną polszczyzną w najwybitniejszych utworach rodzimej literatury jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę.
W Jaśle włączamy się w Narodowe Czytanie od lat. Cieszę się, że zarówno Powiat Jasielski, jak i Miasto Jasło, odpowiadają na to zaproszenie Pary Prezydenckiej do wspólnego czytania. Myślę, że jeżeli akcja będzie kontynuowana w następnych latach to również będziemy się w to włączać wspólnymi siłami. – podkreśliła w swoim wystąpieniu p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Dorota Woźnica.
W weselnych biesiadników wcielili się Przewodniczący Rady Miasta Jasła - Henryk Rak, Kierownik Wydziału Oświaty Miasta Jasła – Renata Łaba, Kierownik Wydziału Inwestycji Miasta Jasła – Paweł Zawada, Inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego Miasta Jasła – Anna Janiga-Szeleszkiewicz, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Jasielskiego – Jan Urban, Radna Rady Powiatu - Bożena Macek-Lubaś oraz Członek Zarządu Powiatu – Jan Muzyka. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Jaśle i Starostwa Powiatowego w Jaśle wraz z uczniami jasielskich szkół wspólnie doczytali fragmenty „Wesela”. Sylwetkę pisarza i artysty Stanisława Wyspiańskiego wszystkim zebranym przybliżyła Anna Tyrpak, polonistka z  Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

 

narodowe 2

 

W trakcie wydarzenia młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy o „Weselu”, w którym nagrody ufundowali Urząd Miasta w Jaśle i Starostwo Powiatowe w Jaśle.
Wolontariuszki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle w pięknych ludowych strojach i wiankach na głowach rozdawały cytaty z „Wesela” oraz zapraszały przechodniów do Parku Miejskiego, gdzie dużym zainteresowaniem cieszyły się rozmieszczone wśród zieleni tabliczki z fragmentami tekstu dramatu. Mieszkańców Jasła zaprosiliśmy do udziału w akcji „Literacka biesiada w QR kodach”, a wszystkie przyniesione przez jaślan książki zostały opieczętowane pamiątkową pieczęcią, stworzoną specjalnie na tę okazję przez Kancelarię Prezydenta RP.
Organizatorami Jasielskiego Narodowego Czytania byli: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Miasta w Jaśle, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.
W organizację wydarzenia licznie włączyły się jasielskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 2
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle.

50000 Pozostało znaków