Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Zapraszamy na debatę społeczną

IS policja

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz zaprasza mieszkańców powiatu jasielskiego na debatę społeczną poświęconą problematyce zapobiegania przemocy w rodzinie.

Debata odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle.
Tematem spotkania będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie jej skutków oraz zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z zapobieganiem temu negatywnemu zjawisku poprzez m.in. podnoszenie społecznej wrażliwości, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych.
Debata odbędzie się 12 grudnia 2013 r. o godz. 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Policji, władz samorządowych, prokuratury, sądu, miejskich i gminnych zespołów interdyscyplinarnych, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych instytucji pomocowych. Podczas spotkania swoje pomysły i oczekiwania odnośnie zapobiegania przemocy w rodzinie będą mogli przedstawić również mieszkańcy powiatu jasielskiego, których serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
Debata pozwoli na wymianę informacji między Policją i instytucjami pomocowymi, a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane metody ich eliminowania.

KPP w Jaśle

50000 Pozostało znaków