Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle do przewozu osób niepełnosprawnych

zakup samochoduPowiat Jasielski przystąpił do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”,

w ramach którego złożono projekt na „Zakup samochodu dla ŚDS w Jaśle do przewozu osób niepełnosprawnych.” Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach wystąpienia do PFRON to 135.000,00 zł.

Głównym cel projektu to zakup „mikrobusa” 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle, który codziennie będzie dowoził i odwoził do miejsca zamieszkania uczestników z terenu miasta Jasła, na zajęcia w ŚDS w Jaśle, którzy ze względu na stan zdrowia i z przyczyn osobistych nie są w stanie samodzielnie dojeżdżać lub przychodzić na zajęcia.

Ośrodek prowadzi swoją działalność od grudnia 2017 r. Obecnie do ŚDS w Jaśle uczęszczają 34 osoby niepełnosprawne, z czego 16 uczestników jest dowożonych wynajętym transportem. Uczestnikami ŚDS są osoby z terenu miasta Jasła. Osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia ŚDS w Jaśle mieszkają w różnych częściach miasta, znacznie oddalonych od Ośrodka. W związku z tym, że Ośrodek nie znajduje się w centrum miasta, nie ma bezpośredniego połączenia autobusem z miejsca zamieszkania uczestników, których trasa przebiegałaby koło ŚDS. Osoby korzystające z usług Ośrodka to osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną, które mają również problemy w poruszaniu się. Rodzaj schorzenia znacznie ogranicza ich funkcjonowanie społeczne. W celu zapobiegania dalszemu wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz utrwalania negatywnych stereotypów i wyrównywaniu szans osób z zaburzeniami psychicznymi, należy likwidować między innymi bariery transportowe.

Zakup „mikrobusa” umożliwi stały przewóz i systematyczne korzystanie z oferty ŚDS tj: treningów funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, spędzania czasu wolnego, poradnictwa psychologicznego, terapii ruchowej, dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, turystyki i rekreacji, opieki, terapii zajęciowej, integracji itp.

Posiadanie przez ŚDS samochodu do własnej dyspozycji pozwoli poszerzyć ofertę ŚDS i korzystać osobom niepełnosprawnym z częstszych wyjazdów oraz ułatwi poruszanie się po mieście w celu załatwienia spraw lub korzystania z oferty kulturalno – rozrywkowej i edukacyjnej.

Pomoc ze strony Powiatu dla Miasta Jasła w uzyskaniu dofinansowania na zakup samochodu dla 9-ciu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich pozwoli zmniejszyć barierę transportową uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle. Przyczyni się do wyrównywania szans i zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji społecznej, zawodowej i fizycznej oraz zmniejszy poczucie izolacji i wykluczenia. Pozwoli integrować się ze środowiskiem lokalnym, a także z innymi osobami niepełnosprawnymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach sportowych, rekreacyjno – kulturalnych itp. Dzięki temu nastąpi zwiększenie poczucia własnej wartości uczestników, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania w sferze społecznej, zdrowotnej i psychicznej.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków