Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wszystkich Świętych – informacje organizacyjne

cmentarz pop

Generalne porządki na cmentarzach prowadzone będą do 31 października (czwartek) wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej.

31 października na cmentarzu przy ul. Zielonej pojemniki i kontenery na odpady, po opróżnieniu, zostaną ustawione przed bramą cmentarną przy ul. Zielonej oraz przed bramą na placu „Bazar“, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów.
31 października (po zakończeniu handlu) i 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“.

Organizacja ruchu:
1. Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej:
ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“.
2. Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza:
- ul. Mickiewicza – zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się" po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską,
- postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza /zatoka/, na parkingu przy cmentarzu ul. Mickiewicza /część parkingu wyłączona na prowadzenie handlu kwiatami/, na drodze dojazdowej do Domu Przedpogrzebowego oraz na parkingu wewnętrznym cmentarza.
3. Cmentarz komunalny przy ul. Gajowej.
Postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Zmiany organizacji ruchu będą wprowadzone na okres:
1. ul. Kilińskiego od 31 października w godz. popołudniowych do 2 listopada
2. ul. Mickiewicza od 31 października do 2 listopada
Ustawienie znaków oraz ich zdemontowanie odbędzie się w w/w terminach.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej.

cmentarz pop


Celem zmniejszenia liczby pojazdów przy cmentarzu na ul. Mickiewicza i umożliwienia dojazdu do cmentarza i powrotu do centrum miasta, 1 listopada we Wszystkich Świętych - Zakład Pogrzebowy „Hades“ w Jaśle zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. Dworcowej, a Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła FARA. Przejazd tymi autobusami będzie bezpłatny i będzie odbywał się w cyklu ciągłym w godz. 8 – 17.

Na cmentarzach przy ul. Gajowej i ul. Mickiewicza zostaną ustawione przenośne kabiny „WC".

Dodatkowo na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku.

Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

UMJ

 

50000 Pozostało znaków