Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Wojewoda i dyrektor okręgowy Służby Więziennej podpisali porozumienie

wojewodaW Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Dokument sygnowali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek.

Podpisanie odbyło się w obecności dyrektora generalnego Służby Więziennej – gen. Jacka Kitlińskiego. W uroczystości wzięli również udział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch i prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dokument w sposób szczegółowy precyzuje kwestie wymiany informacji pomiędzy sygnatariuszami, zasady udzielania pomocy przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej organom administracji rządowej z terenu województwa podkarpackiego w przypadku zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, wymagających podjęcia działań ratowniczych oraz porządkowych. Ustala tryb i reguły udzielania nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych przy pracach mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Reguluje również zasady upowszechniania wśród skazanych wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony ludności.


Małgorzata Waksmundzka-Szarek
Rzecznik Prasowy Wojewody

50000 Pozostało znaków