Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Sesja rady powiatu jasielskiego

Wieści z sesji powiatu jasielskiego

W piątek, 23 lutego br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się LXXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle, podczas której podjęto szereg ważnych dla powiatu uchwał.

 

„Cyberbezpieczny Powiat Jasielski”

 

Decyzją radnych przystąpiono do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski”, mającego zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych.  Realizacja tego projektu przyczyni się do ochrony informacji gwarantującej bezpieczeństwo obywateli, przedsiębiorców oraz szeroko pojętej administracji.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę infrastruktury IT, co zapewnieni bezpieczeństwo świadczonych e-usług oraz utrzymanie systemów, m.in. wspomagających reakcję na zagrożenia związane z cyberprzestępczością, wsparcie szkoleniowe podnoszące umiejętności z zakresu ICT oraz przeprowadzenie ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie aktualizacji oprogramowania z niezbędnym wsparciem technicznym zabezpieczającym systemy operacyjne.

Projekt ten będzie realizowany w latach 2024-2026.

Całkowita wartość projektu to 850 000 zł i jest on w pełni dofinansowany ze środków zewnętrznych: 82 % kosztów pokrywają Fundusze Europejskie, a pozostałe środki będą pochodzić z budżetu państwa.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego, nieruchomości w położonej w miejscowości Kołaczyce, która zostanie przeznaczona na potrzeby poszerzenia drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś.

Radni podjęli także uchwałę, zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Konieczność zaktualizowania tej uchwały wynika ze zmian ilości i położenia nowych przystanków, bądź zmiany lokalizacji przystanków istniejących.

 

Wprowadzono następujące zmiany:

dodanie nowo zlokalizowanych przystanków,
wprowadzenie nieznacznych zmian w kilometrażach istniejących przystanków powstałych w wyniku wprowadzenia nowych stałych organizacji ruchu,
aktualizacja numeracji przystanków,
dodanie bądź zmiana nazw niektórych przystanków,
inne poprawki, np. literówek, omyłek w kilometrażach.
Podczas sesji radni zdecydowali o zmianie Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2024 oraz zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2024 – 2030. Przyjęli także sprawozdanie z prac Komisji: Finansowo – Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2023 rok.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków