Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

VI edycja plebiscytu "Policjant, który mi pomógł"

hf

Do końca maja 2013 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tytułu "Policjant, który mi pomógł".

To VI edycja plebiscytu, który ogłosiło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Ta inicjatywa ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Plebiscyt odbywa się od 2008 roku, patronat nad nim sprawuje Komendant Główny Policji. Ta inicjatywa daje ludziom możliwość wyrażenia wdzięczności za pomoc i zaangażowanie policjantów w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozwala podkreślić rolę, jaką odgrywają funkcjonariusze Policji w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast docenienie pracy policjanta pomagającego osobom krzywdzonym bez wątpienia staje się dla niego motywacją do podejmowania dalszych, skutecznych działań w tym obszarze.

sd


 

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji przyjmowane są w trybie ciągłym, za pomocą formularza elektronicznego, który można znaleźć na stronie internetowej Plebiscytu. Kandydatury można też zgłaszać tradycyjnie - wysyłając pisemne zgłoszenie pod adres: „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa. Należy wskazać dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego załączonego na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php). Zgodnie z regulaminem konkursu, termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji mija 31 maja 2013 r. Kandydatury zgłoszone po tym terminie zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu. Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Tradycyjnie, Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu - w tym roku uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

KPP Jasło

50000 Pozostało znaków