Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Uwiedzeni przez reklamę, uwikłani w media

Wykład-lo

Jak działa na nas reklama? Jakim językiem mówią do nas media?

8 października 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle im. Króla St. Leszczyńskiego zapraszają na wykład otwarty „Uwiedzeni przez reklamę, uwikłani w media – język w komunikacji masowej”.
Wykład wygłosi dr hab. Paweł Nowak – językoznawca, ekspert językowy współpracujący z Radą Języka Polskiego oraz sądami różnych instancji. Ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej, a także współpracownik mediów lokalnych i ogólnopolskich. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „POLSKI! PO-WIEDZ TO!” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle, w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle o godz. 11:00.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
Partnerami w realizacji projektu są: I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jaśle, Klub Seniora przy JSM w Jaśle, Klub Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”, Klub Powiększania Wyobraźni, Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.
Patronat medialny nad projektem sprawują: Polskie Radio Rzeszów, Via Katolickie Radio Rzeszów, Telewizja Obiektyw, Telewizja Jasło, oraz portale: TerazJaslo.pl, Jaslo4u.pl, Jaslonet.pl, MiastoJaslo.pl, TwojeJaslo.pl. WirtualneJaslo.pl, ITV Południe, ITV Podkarpacie.

MBP w Jaśle

 

50000 Pozostało znaków