Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom PrzestępstwW poniedziałek, 25 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji, w komendach Policji, sądach i prokuraturach trwają dyżury. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.
Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.
W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw. Dyżury pełnione są w tzw. punktach konsultacyjnych. W tych wytypowanych miejscach usługi świadczyć będą m.in. prawnicy, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, a także przedstawiciele instytucji pomocowych.
W tym roku w dniach 25 lutego – 2 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.
W Rzeszowie dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" przy ul. Leszczyńskiego 3.
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w poszczególnych jednostkach Policji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych.

KWP

50000 Pozostało znaków