Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Stan realizacji inwestycji na drogach powiatowych w Gminie Skołyszyn i Kołaczyce

1W dniu 4 czerwca br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wójtem Gminy Skołyszyn Bogusławem Kręciszem w obecności radnej Rady Powiatu w Jaśle Anny Nigborowicz, radnego Gminy Skołyszyn Stanisława Wojdyły i Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyny Kaszowicz spotkali się w celu omówienia stopnia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Skołyszyn.

Podczas wizyty na drodze w Lipnicy Górnej omówili zakres robót oraz współpracę przy realizacji remontu na drodze Lipnica Górna – Lisów - Skołyszyn, polegających na likwidacji przełomów oraz położeniu nowej nawierzchni na najbardziej zniszczonym, około 400 metrowym jej odcinku.

Następnie sprawdzili przebieg inwestycji na drodze Siepietnica – Świecony – Lisów. Stwierdzono, że prace przebiegają ze znacznym wyprzedzeniem. Radna Anna Nigborowicz podkreślała, że remont tego odcinka drogi jest bardzo potrzebny, ponieważ będzie stanowić dla mieszkańców dogodny objazd do Święcan w przypadku realizacji przebudowy odcinka drogi od Siepietnicy do mostu na rzece Olszynka w Święcanach.

Kolejną ważną inwestycją, poprawiającą w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych, jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4+062-4+484.. Zadanie to zostanie wkrótce zakończone.

2

Na koniec udali do miejscowości Harklowa, gdzie zakończono prace remontowe polegające na zlikwidowaniu osuwiska na drodze Harklowa – Osobnica. Osuwisko to stanowiło znaczne utrudnienie dla mieszkańców. Dzięki jego likwidacji zostało zniesione zwężenie przejazdu na tym odcinku, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Na terenie Powiatu Jasielskiego realizowane są również prace remontowe w Gminie Kołaczyce. Realizowany jest pierwszy odcinek drogi w Nawsiu Kołaczyckim (około 450 m). Rozpoczęto także układanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sieklówka w ciągu drogi Sieklówka – Lublica.

Starania o realizację tych robót wielokrotnie podejmowała radna Magdalena Stasiowska, argumentując, że odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Sołtys wsi Sieklówka Stanisław Bigos wyraził zadowolenie, że ostatni odcinek drogi żwirowej w Gminie Kołaczyce zostanie ukończony.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków