Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Samorządy Powiatu Jasielskiego realizują wspólną strategię rozwoju

logo-jsupMiasto Jasło wraz z Powiatem Jasielskim i gminami powiatu mają gotową Strategię Świadczenia Usług Publicznych (SŚUP) na lata 2014-2020.

To unikatowe w skali Polski przedsięwzięcie, w którym z inicjatywy samorządów lokalnych podjęto próbę udoskonalenia podejścia do świadczenia usług publicznych.
- Głównym celem strategii jest ułatwienie wszystkim samorządom ziemi jasielskiej sięgania po unijne fundusze w tzw. nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Jej realizacja ma się przyczynić do zniwelowania dysproporcji w poziomie świadczenia usług publicznych dzielących Powiat Jasielski od powiatów, w których usługi publiczne są dostarczane na co najmniej przeciętnym poziomie w kraju. - tłumaczy Adam Kmiecik Starosta Jasielski.

Strategia została opracowana w oparciu o badania diagnostyczne prowadzone na obszarze Powiatu Jasielskiego na przełomie 2013 i 2014 roku. Zawiera propozycje kluczowych zadań zgłaszanych przez miejscowe samorządy, które były wypracowywane wspólnie z „Jasielską Agorą” oraz na otwartych konsultacjach społecznych.

Diagnozy pokazują wiele problemów. Pięcioma newralgicznymi elementami jakimi zajęli się przygotowujący dokument eksperci są: komunikacja i transport publiczny, edukacja, kultura, opieka zdrowotna oraz usługi komunalne i zaopatrzenie w energię. Zadania te mają zostać zrealizowane w najbliższych siedmiu latach. Potrzeba na nie ponad 2 miliardy złotych. Oprócz zadań do realizacji, strategia zakłada również większe zaangażowanie mieszkańców gmin powiatu w wyznaczanie kierunków jego rozwoju oraz ożywienie i rozprzestrzenianie procesów rozwojowych w powiecie.

Strategia powstała w wyniku realizowanego przez jedenaście jednostek samorządu terytorialnego (miasta: Jasło i Kołaczyce, gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec i Powiat Jasielski) projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego z Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Jego wartość to 1 mln 174 tys. zł, a dofinansowanie - ponad 1 mln 56 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków