Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Promesa dla Powiatu Jasielskiego

Promesa dla Powiatu JasielskiegoPowiat Jasielski otrzyma 750 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesę opiewającą na tę kwotę, z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, odebrał Starosta Jasielski Mariusz Sepioł.


Dotacja ta przyznana została na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1870R Lipinki – Pagorzyna – gr. województwa – Radość w km 4+250-5+310, 6+035-6+532 wraz z przebudową przepustów w km 4+326, 5+044, 6+233 w miejscowości Pagórek i Radość”.
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznało Powiatowi Jasielskiemu promesę w wysokości 750 tys. zł na odbudowę drogi powiatowej Lipinki – Pagorzyna – Radość. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. Aby otrzymać te pieniądze, do dnia 30 czerwca br. do Wojewody Podkarpackiego musimy przekazać stosowną dokumentację. Niebawem zostanie rozpisany przetarg na przebudowę tej drogi, a do końca roku kalendarzowego prace zostaną zakończone. Chciałbym także serdecznie podziękować Panu Wicewojewodzie Witoldowi Lechowskiemu za poparcie naszego aplikowania po te środki - powiedział Mariusz Sepioł Starosta Jasielski.
Uroczyste wręczenie promes dla samorządów z Podkarpacia odbyło się 12 kwietnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Samorządy otrzymają w sumie 23 mln zł na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie trafi do 62 gmin i 17 powiatów z terenu województwa podkarpackiego. Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2013-2015. Dzięki nim zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania żywiołu, infrastruktura komunalna, tj. drogi, mosty oraz kanalizacja.

50000 Pozostało znaków