Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Powstał Komitet Wyborczy Samorządowe Jasło

Materiał Pracowy KWSJ Portale-1W wyniku rozmów trwających od połowy 2013 roku grupa radnych Rady Miejskiej Jasła szóstej kadencji w porozumieniu z działaczami społecznymi z terenu Jasła zawiązała wiosną br. Stowarzyszenie Samorządowe Jasło.

W statucie Stowarzyszenia czytamy, że głównym celem działalności jest stworzenie ram organizacyjnych dających możliwości obywatelom kandydowania i zgłaszania kandydatów do władz samorządowych oraz tych gremiów gdzie udział reprezentantów stowarzyszeń samorządowych jest możliwy. W dniu 28 sierpnia 2014 roku Komisarz Wyborczy w Krośnie zarejestrował Komitet Wyborczy Samorządowe Jasło (w skr. KWSJ), który zgodnie z treścią zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego może zgłaszać kandydatów na radnych na terenie całego województwa Podkarpackiego. Najprawdopodobniej jednak, samorządowcy skupią się na zgłaszaniu kandydatur do samorządu miasta Jasła oraz powiatu Jasielskiego.

W skład komitetu weszli m.in. urzędujący zastępca burmistrza Jasła, Leszek Znamirowski, radni Rady Miejskiej Jasła Roman Kościow, Adam Koszelnik oraz Jan Pierzchała oraz radne Alicja Myśliwiec oraz Maria Jagielska. Jak zgodnie podkreślają zależy im przede wszystkim na kontynuacji działań zapoczątkowanych w latach 2010 - 2014, czyli postępującemu oddłużaniu miasta, utrzymaniu sieci szkół na podobnym poziomie, zacieśnianiu współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz ożywienia turystycznego regionu.

W tym celu planują wzmocnić współpracę zarówno z samorządami ościennych gmin jak również z samorządem powiatu - tak aby Jasło stało się centrum rozwoju
i ożywienia ziemi jasielskiej. Jak sami mówią - stawiają na spokojną ewolucję wbrew głoszonej przez niektórych samorządowców potrzebie radykalnych i rewolucyjnych zmian. W swoich planach nie zapominają również o potrzebach lokalnych - chociażby modernizacji infrastruktury osiedlowej. Rozwiązania programowe dla mieszkańców są cały czas dyskutowane i dopracowywane - tak aby wybrać jak najlepszą drogę rozwoju z uwzględnieniem cennego głosu mieszkańców miasta. Podkreślają, że w swojej działalności nadal chcą kierować się zasadą "nic o nas - bez nas". Początkiem października 2014 roku Samorządowe Jasło zaprezentuje oficjalnie kandydatów którzy z list ugrupowania będą się ubiegać o mandaty samorządowe siódmej kadencji. Końcem września br. samorządowcy ruszą z prezentacją rozwiązań programowych, które ich zdaniem najpierw trzeba omówić z mieszkańcami - a dopiero później promować jako oficjalny program.

Paweł Myśliwiec, Pełnomocnik Wyborczy KW Samorządowe Jasło

50000 Pozostało znaków