Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Powiat otrzyma dofinansowanie na modernizację szkół

15.019 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Na liście rankingowej, na miejscach 2. i 3., uplasowały się dwa projekty Powiatu Jasielskiego na dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie wniosków, które otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 przyznał dofinansowanie 17 projektom. Projekty na liście zajmują miejsca zgodne z liczbą punktów przyznanych przez Komisję, od najwyższej do najniższej.
Obydwa projekty złożone przez Powiat Jasielski, uplasowały się wysoko na liście rankingowej, zajmując drugie i trzecie miejsce.

Projekty te mają na celu dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej oraz udoskonalenie poziomu kształcenia zawodowego – głównie praktycznego, co zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy. W ramach projektów w sześciu powiatowych placówkach edukacyjnych zakupione zostanie m.in. wyposażenie pracowni edukacyjnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, tworzący warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
- Realizacja tych projektów pozwoli na dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb, m.in. poprzez rozwój oferty kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy. Pracownie edukacyjne - w placówkach objętych projektami - wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, pozwalający na nabycie praktycznych umiejętności zawodowych. Wzmocniony zostanie również poziom kształcenia w zawodach deficytowych, co w znacznym stopniu zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy i na ich zatrudnienie. - powiedział Mariusz Sepioł Starosta Jasielski - Łączna wartość obydwu projektów to ponad 6 mln zł. Chciałbym serdecznie podziękować Panu Wicewojewodzie Witoldowi Lechowskiemu za poparcie naszych starań o te środki. – dodał Starosta.
Projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych, w Zespole Szkół nr 4 oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. Jego wartość to ponad 3 mln 110 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie ponad 2 mln. 644 tys. zł.
Z kolei w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanego w Zespole Szkół nr 3, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz w Zespole Szkół Budowlanych dostosowana zostanie baza dydaktyczna do potrzeb praktycznej nauki zawodu za ponad 3 mln 288 tys. zł – przy dotacji 2 mln 792 tys. zł.

50000 Pozostało znaków