Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Potrzebna krew!

Krew pilnie potrzebna!Komunikat do honorowych dawców krwi


W związku z wyjątkową sytuacją i wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, nastąpiło znaczące obniżenie frekwencji honorowych dawców krwi na terenie naszego kraju.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z apelem o włączenie się w akcję pozyskiwania honorowych dawców celem zabezpieczenia naszego województwa w krew, która w obliczu panującej epidemii jest szczególnie potrzebna. Poniżej zamieszczamy komunikat z informacją, kto może zostać krwiodawcą i jakie zmiany zostały wprowadzone. Zachęcamy honorowych dawców do regularnego oddawania krwi oraz włączenia się w tę akcję.

Krew pilnie potrzebna!


RCKIK/Rzeszów, Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków