Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Ogłoszenie alarmu powodziowego na terenie Miasta Jasła!!!

powódz

ZARZĄDZENIE nr III/52/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15.05.2014 r. godz. 20.30 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Miasta Jasła

Na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591. z zm.).

zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na wodowskazach rzek: Wisłoka - Krempna, Ropa – Klęczany, Jasiołka - Zboiska od godz. 20.30 dnia 15.05.2014 r. na terenie Miasta Jasła zarządza się stan alarmu powodziowego.

§ 2

Realizując przedsięwzięcia alarmu powodziowego polecam:
1) Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) Utrzymać Dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta w Jaśle tel. 013 448-63-48,
b) Prowadzić informowanie operacyjne zagrożenia powodziowego,
c) Natychmiastowe reagowanie na wynikłe straty i zniszczenia powodziowe,
d) Rozwijanie sił i środków i ich użycie stosownie do rozwoju zagrożenia,
e) Udzielanie pomocy mieszkańcom miasta Jasła;

2) Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego natychmiastowe przystąpienie do wykonywania obowiązków przewidzianych dla tego stanu w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią miasta Jasła”;

3) Przewodniczącym Zarządów Osiedli: Gądki, Hankówka, Niegłowice, Sobniów, Bryły, Brzyszczki, Kaczorowy, Krajowice, Mickiewicza, Rafineria, Śródmieście, Ulaszowice
i Żółków zgłaszać:
a) Miejsca podtopień i wielkość terenów zalanych,
b) Potrzeby użycia sił i środków ochrony przeciwpowodziowej,
c) Wnioski i prośby mieszkańców osiedli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania.

BURMISTRZ MIASTA JASŁA

Andrzej Czernecki

50000 Pozostało znaków