Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Obserwują, badają, uczą się z Jasielską Ligą Naukową z LOTOSEM

Obserwują, badają, uczą się z Jasielską Ligą Naukową z LOTOSEMOd października ub.r. uczniowie szkół podstawowych w Jaśle realizują własne pomysły badawcze w ramach 7.edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM.

Jest to inicjatywa Miasta Jasła na rzecz wspierania nowoczesnej edukacji w partnerstwie ze znaczącym podmiotem gospodarczym, jakim jest Grupa LOTOS S.A.

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM odkrywa przed młodzieżą szkół miejskich nowe możliwości edukacyjne. Założeniem programowym przedsięwzięcia jest bowiem wykorzystanie metody edukacyjnej opartej na strategii rozwiązywania problemów badawczych (Problem Based Learning) – czyli sposobie uczenia się wykorzystującego pasję i aktywność poznawczą dzieci. Z badań ewaluacyjnych oraz oceny ekspertów podczas wcześniejszych edycji wynika, że zastosowana metoda okazała się skuteczna i przydatna. Uczniowie rozwiązujący problemy badawcze więcej się uczą, poszukują wiedzy ponadprogramowej, lepiej współpracują w grupie, chętnie wykonują zadania projektowe, a w konsekwencji zdobywają nowe umiejętności i sprawności. Wysoko oceniono też zaangażowanie samych uczniów.

W tym roku szkolnym dzięki finansowej pomocy LOTOSU 78 młodych badaczy pod opieką 24 nauczycieli poszukuje rozwiązań problemów naukowych w małych, 3-osobowych Zespołach Ligowych, zdobywając wiedzę i umiejętności poza systemem klasowo-lekcyjnym. Wartościowym aspektem funkcjonowania Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM jest możliwość nawiązania współpracy z różnymi partnerami edukacyjnymi – lokalnymi instytucjami kultury, urzędami, firmami, zakładami pracy oraz korzystania z pomocy specjalistów i zasobów różnych podmiotów.

Stawiane przez uczniów problemy mają formę pytania rozbudzającego ciekawość poznawczą, są interdyscyplinarne, inspirują do poszukiwania rozwiązań poprzez podejmowanie badań i obserwacji, gromadzenia wiedzy na różne tematy, wykorzystania technik i metod socjometrycznych.

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

                               Konfucjusz

Podczas tegorocznej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM młodzi badacze rozwiązują m.in. dylematy naukowe dotyczące zjawisk otaczającego nas świata: „Czy to, czego nie widzimy, istnieje naprawdę? – czyli jak niektóre pierwiastki, substancje i związki chemiczne wpływają na życie człowieka? (SP 1 Jasło), „Tajemne moce ziół. W jaki sposób jasielskie dzieci mogą wykorzystać niezwykłe właściwości ziół?” (ZSM 3 Jasło). „Czary mary – jak złudzenia optyczne w Jaśle zmieniają obraz świata?”(SP 4 Jasło).

Tegoroczni ligowicze pochylili się ponadto nad zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i ekologii, podejmując m.in. tematy: „W jaki sposób mogę uratować świat? Zacznę od Jasła” (SP 2 Jasło), „Zielone osiedla” – jak młodzi jaślanie mogą promować ekologię wśród najbliższych sąsiadów?” (SP 2 Jasło), „Jak zainteresować młodzież przyrodą Jasła i najbliższej okolicy? Atrakcyjne lekcje w terenie oczami uczniów” (ZSM 3 Jasło), „Jakie działania podejmują jaślanie, by powstrzymać zmiany klimatyczne?” (SP 1 Jasło)

Uczestnicy Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM próbują także zmierzyć się z ciekawymi wyzwaniami w dziedzinie językoznawstwa, czytelnictwa i nauki języków obcych: „Chcieć to móc, więc stop i dość!”W jaki sposób pomóc młodym jaślanom wyplątać się z sieci mowy nienawiści i dezinformacji?” (SP 2 Jasło), „Korzyści z języka niemieckiego. Co zrobić, żeby jaślanie lepiej porozumiewali się w języku niemieckim?” (ZSS Jasło), „Cumelek kładziemy na nakastliku, czyli jak ocalić od zapomnienia wśród jasielskiej młodzieży gwarę podkarpacką” (ZSM 1 Jasło), „Zaczytani są wśród nad – dlaczego dzieci w Jaśle powinny czytać książki?’ (ZSM 2 w Jaśle)

Wiele projektów badawczych dotyczy historii i teraźniejszości Jasła, promując nasze miasto jako miejsce atrakcyjne turystycznie: „Czy jasielskie murale potrafią zatrzymać przechodnia w biegu? (SP 4 Jasło), „Jak wykorzystać wiedzę o zasługach wybitnych jaślan do zainteresowania rówieśników historią naszego Miasta?” (ZSM 6 Jasło) „Jak wykorzystać dziedzictwo I. Łukasiewicza do promocji Jasła?” (SP 2 Jasło).

Młodzi odkrywcy prezentują wyniki swoich naukowych dociekań rówieśnikom w szkole, organizując małe sympozja, wykłady i wystawy. Publikują na szkolnych stronach internetowych artykuły, fotorelacje i reportaże z wycieczek, obserwacji, spotkań z fachowcami i specjalistami różnych dziedzin. W maju Zespoły Ligowe zaprezentują efekty swoich badań komisji oceniającej, która wytypuje najlepsze projekty do nagród.

UMJ

50000 Pozostało znaków