Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Nadano tytuły – Honorowy Obywatel Miasta Jasła i Zasłużony dla Miasta Jasła

Nadano tytuły – Honorowy Obywatel Miasta Jasła i Zasłużony dla Miasta JasłaNadano tytuły – Honorowy Obywatel Miasta Jasła i Zasłużony dla Miasta Jasła

Rada Miejska Jasła nadała pośmiertnie bohaterskim żołnierzom poległym na polu chwały pod Firlejówką 6 września 1920 roku - Romanowi Saphierowi, porucznikowi Wojska Polskiego, profesorowi Gimnazjum Państwowego w Jaśle oraz ochotnikom-uczniom jasielskiego gimnazjum: Antoniemu Amanowi, Janowi Lejprasowi, Janowi Samockiemu, Janowi Soczkowi, Janowi Skubie oraz Józefowi Urbankowi tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” za wybitne zasługi w walce o zdobycie i utrwalenie niepodległości Państwa Polskiego w czasie wojny-bolszewickiej w 1920 roku.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Jasła nadano księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Irzykowi, proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Jasło-Fara, Dziekanowi Dekanatu Jasło-Wschód, prepozytowi Kapituły Kolegiackiej w Jaśle za zasługi w dziedzinie kultury oraz krzewienie kultu religijnego.

Oficjalne wręczenie nadanych tytułów odbędzie się 26 listopada br. w Jasielskim Domu Kultury podczas uroczystości jubileuszowych związanych z 650.leciem nadania Jasłu praw miejskich.

UMJ

50000 Pozostało znaków