Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Nabór do projektu „Akademia 60+”

Nabór do projektu „Akademia 60+”Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia 60+”

w ramach którego zapewnia między innymi usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, terapię zajęciową, psychoterapię czy indywidualne poradnictwo specjalistyczne. Projekt adresowany jest do jaślan powyżej 60 roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nabór uczestników trwa tylko do 14 grudnia.

W ramach projektu znajdują się m.in.:
usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
terapia zajęciowa
psychoterapia
treningi pamięci i koncentracji
indywidualne poradnictwo specjalistyczne
zajęcia rekreacyjno-towarzyskie
praca socjalna.

Wsparcie to będzie realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku. Na czas uczestnictwa w formach wsparcia uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewnione będą dwa posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz ubezpieczenie NNW.

W ramach projektu realizowane będą także usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą miały charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 lub telefonicznego: tel. 13 4437015 lub 13 4437004 od poniedziałku do piątku w godzinach pn. od 7:30 do 17.00, wt.-czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór do projektu „Akademia 60+”

Pomimo trwającej pandemii Nasz Ośrodek Wsparcia jest bezpieczny m.in. dzięki regularnie dokonywanej dezynfekcji rąk i przedmiotów wspólnego użytku, wietrzeniu pomieszczeń, stosowaniu przez pracowników środków ochrony osobistej, czy realizacji zajęć w kilku osobowych grupach. Działamy w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych. U Nas Senior może czuć się bezpiecznie.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 49 osób (36K i 13M) powyżej 60 r.ż. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 20 osób (16K i 4M) oraz usług świadczonych w DDP dla 29 osób (20K i 9M) do 30.09.2023r.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3. Dofinasowanie projektu z UE: 1 596 165,10 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

50000 Pozostało znaków