Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Na pomoc zwierzętom

adopcja zwierzatW ubiegłym roku w ramach realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt pod opieką Miasta Jasła przebywało aż 166 zwierząt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy samorząd musi uchwalić taki program co roku.

Jasielski program obejmuje między innymi: odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku i niezbędnej opieki weterynaryjnej, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz kontynuację akcji elektronicznego znakowania psów (czipowanie).

W 2020 roku w ramach programu otoczono opieką łącznie 166 zwierzaków (64 psów i 102 kotów, w tym kotów wolno żyjących). 49 zwierząt wróciło do swoich dotychczasowych właścicieli (45 psów i 4 koty), a 10 psów i 35 kotów zostało adoptowanych. 119 zwierząt potrzebowało opieki weterynaryjnej, a 48 psów, których właściciele mieszkają w Jaśle, zostało bezpłatnie zaczipowanych.

Podobnie jak w latach poprzednich, miasto współpracowało z tzw. Społecznymi Opiekunami kotów wolno żyjących, którzy odpowiedzialni są między innymi za dokarmianie tych zwierząt oraz bieżące monitorowanie ich skupisk.

Koszt całego zadania w ubiegłym roku wyniósł 94,5 tys. zł.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków