Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Młodzi naukowcy z LOTOSEM

Młodzi naukowcy z LOTOSEM

Uczniowie z jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli realizować swoje projekty naukowe i badawcze - wspierać ich będzie Grupa LOTOS.

List intencyjny w tej sprawie podpisali 14 czerwca br. Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła oraz w imieniu Grupy LOTOS Robert Bialik, prezes zarządu LOTOS Infrastruktura. Projekt edukacyjny JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM realizowany będzie w roku szkolnym 2013/2014.

Celem projektu jest identyfikacja uzdolnień, talentów i zainteresowań najmłodszych jaślan, kształtowanie naukowego myślenia i postaw badawczych oraz promocja metody projektowej w edukacji. - Partnerstwo przy Jasielskiej Lidze Naukowej silnie wpisuje się w realizację strategii społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS. Jako firma, która na co dzień wykorzystuje innowacyjne rozwiązania czujemy się odpowiedzialni za wspieranie młodych utalentowanych ludzi. Edukacja jest jednym z gwarantów rozwoju, dlatego bardzo się cieszę że wspólnie z miastem dajemy szansę młodym ludziom z Jasła na uczestniczenie w tym projekcie i tym samym rozwijania ich pasji naukowych – powiedział Robert Bialik, prezes zarządu LOTOS Infrastruktura.

Młodzi naukowcy z LOTOSEMZ kolei burmistrz Andrzej Czernecki podkreślił - Miasto Jasło odpowiedzialnie podchodzi do rozwijania uzdolnień uczniów widząc w tym wielki potencjał i szansę życiową. Realizowane do tej pory przez nas zadania zamierzamy poszerzyć o kolejne działanie jakim jest projekt Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM. Projekt ten daje szansę na stworzenie trwałego systemu opieki nad zdolnymi jasielskimi uczniami. Bezprecedensowe wsparcie finansowe i rzeczowe Grupy LOTOS daje ogromne możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w tych najzdolniejszych. Za co w imieniu mieszkańców Jasła wyrażam serdeczne podziękowanie.

W ramach JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z LOTOSEM uczniowie jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów wykonają pod opieką nauczycieli małe projekty naukowe i badawcze z różnych dziedzin wiedzy, które zostaną poddane ocenie specjalistów i nagrodzone przez Burmistrza Miasta Jasła i Grupę LOTOS.

Młodzi naukowcy z LOTOSEM


Miasto Jasło i Grupa LOTOS w podpisanym liście intencyjnym zadeklarowały wkład finansowy, organizacyjny i rzeczowy w realizację projektu, współpracę merytoryczną oraz promocję działań i rezultatów projektu.

Zapraszamy uczniów jasielskich szkół do wypróbowania swoich sił w JASIELSKIEJ LIDZE NAUKOWEJ Z LOTOSEM.

UM w Jaśle

50000 Pozostało znaków