Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi

J.PrzetacznikTydzień temu KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami rozpoczęło cykl codziennych spotkań z mieszkańcami Jasła i powiatu jasielskiego. Było o czym rozmawiać, odwiedzający biuro PSPP zgłaszali bardzo ważne problemy, które trzeba czym prędzej rozwiązać.

Pierwszy dyżur w biurze PSPP pełnił Andrzej Kachlik. – Odwiedzającym nas mieszkańcom przekazujemy ankiety, w których prosimy, by wypowiadali się na tematy związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i problemami, które chcieliby, aby w najbliższej kadencji, zarówno w mieście jak i powiecie, znalazły rozwiązanie – relacjonuje A.Kachlik. - Ale przede wszystkim zapraszamy mieszkańców do aktywności, do włączenia się w prace porozumienia Ponad Podziałami, po to, by to w większości mieszkańcy miasta i powiatu tworzyli program dla przyszłej Rady Miasta i Rady Powiatu.
Tematem przewodnim rozmów Andrzeja Kachlika z mieszkańcami Jasła jest i będzie także podczas kolejnych spotkań, pomysł utworzenia tzw. budżetu obywatelskiego, którego Kachlik jest orędownikiem. – Wiele miast w Polsce, by zaangażować mieszkańców w prace samorządu utworzyły już budżety obywatelskie. Przykładem są chociażby Przemyśl czy Rzeszów. Polega to na tym, że część środków, które znajdują się w budżecie, przeznaczane są do dyspozycji mieszkańców miasta na realizację najciekawszych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, miejscowym.

W czwartek w biurze PSPP dyżurował Tadeusz Górczyk. Tematem przewodnim jego rozmów z mieszkańcami było bezpieczeństwo. – Zapytano mnie m.in. o to, co będzie ze Strażą Miejską. Nie chciałbym tu popadać w populizm i rzucać hasła, że zlikwidujemy Straż Miejską, ale na pewno się temu tematowi dobrze przyjrzymy. Straż Miejska powinna powrócić do swoich korzeni i stać na straży przestrzegania porządku w gminie. Będziemy patrzeć, na ile Straż Miejska realizuje zadania na potrzeby samorządu, a na ile jest uzupełnieniem działań służb państwowych, czyli policji i straży pożarnej – wyjaśnia T.Górczyk.
W piątek na pytania mieszkańców odpowiadał Adam Kozak. Jedną z osób, która odwiedziła nasze biuro była pani, która pytała, w jaki sposób można pomóc ludziom bez pracy, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą. - Mamy w tej sprawie określone stanowisko, będziemy starać się o utworzenie funduszu poręczeń kredytowych, po to by młoda osoba, która ma szansę uruchomić własną działalność i mogłaby otrzymać na ten cel pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy mogła liczyć na konieczne poręczenie majątkowe od samorządu, a nie poprzez szukanie w rodzinie czy po znajomych, co czasem bywa nie do osiągnięcia. Chcielibyśmy, aby taki fundusz poręczeń zaistniał przy udziale środków samorządów, po to by młode osoby nie bały się podejmować działalności gospodarczej, odchodząc z dobrym pomysłem spod drzwi PUP, tylko dlatego, że nie udało się zdobyć poręczenia osób pracujących, które mogłyby gwarantować, że ten ich pomysł na biznes i ta pożyczka nie pójdą na marne – podkreśla A.Kozak.
W poniedziałek w biurze PSPP na mieszkańców czekała Bogusława Wójcik. Pytano ją m.in. o to, w jaki sposób samorząd może wpłynąć na poprawę obsługi służby zdrowia w mieście i powiecie, bezpieczeństwo na drogach. – Temat jest trudny, jest to zadanie powiatu i dobrze, że z naszego grona będą kandydować do Rady Powiatu osoby , które dobrze znają problemy służby zdrowia i w sposób fachowy/kompetentny/profesjonalny będą mogły podejść do tego tematu. Realizując wniosek mieszkanki, nie czekając na wybory, już teraz występuję do burmistrza o poprawę bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci, na ulicy Baczyńskiego – mówi B.Wójcik.

Na zakończenie pierwszego tygodnia dyżurów z mieszkańcami spotkał się Janusz Przetacznik. Z racji, że jest on prezesem Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odwiedzającym nasuwały się pytania o bezpieczeństwo socjalne. – Pytano mnie o to, czy wzrosną w przyszłym roku usługi komunalne i jak będzie wyglądała gospodarka śmieciowa, czy wzrosną ceny za dostawę energii. Ludzie są zaniepokojeni sprawami związanymi z Ukrainą i dostawą gazu. Z naszego punktu widzenia postaramy się zadbać o to, aby nie wzrastały nadmiernie podatki lokalne, aby ceny usług komunalnych były na tzw. zero+, czyli by przedsiębiorstwa samorządowe nie prowadziły gospodarki nastawionej na osiągnięcie zysku. Jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową, to dokładnie przyjrzymy się temu, ponieważ nie może trwać dłużej taka sytuacja, że za wywóz i utylizację śmieci płacą tylko ludzie uczciwi, którzy po obywatelsku składają deklarację. Wg dostępnych informacji i analizie sprawozdania za I półrocze nadal poza systemem śmieciowym pozostaje około 15-20 % mieszkańców i firm – podkreśla J.Przetacznik.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania biura KWW PSPP. Dyżury członków Komitetu i sztabu oraz kandydatów na radnych pełnione są codziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16 do 18, w siedzibie sztabu wyborczego przy ul. Jagiełły 50.

Mariola Mazur

50000 Pozostało znaków