Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Mianowania dla nauczycieli ze szkół powiatowych

Mianowania dla nauczycieli ze szkół powiatowych8 nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych otrzymałodziś akty nadania awansu zawodowego.Odebrali je z rąk Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza.


W tym roku egzaminy zdało pomyślnie 8 osób uzyskując następny stopień awansu zawodowego. Zasady uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela wprowadziła ustawa Karta Nauczyciela. Uzyskanie awansu poprzedzone jest trwającym 2 lata i 9 miesięcy stażem zawodowym, w trakcie którego nauczyciele muszą wykazać się wieloma umiejętnościami, a także wiedzą pedagogiczną. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdaniem egzaminu.
Podczas egzaminu każdy nauczyciel przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację, po której następowała sesja pytań od ekspertów. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzili eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciel Powiatu Jasielskiego, przedstawiciel Kuratoria Oświaty w Rzeszowie, dyrektor macierzystej szkoły zdającego nauczyciela oraz na wniosek nauczyciela przedstawiciele związków zawodowych.
Obecny system awansu zawodowego został wprowadzony w 2000 r., jako jeden z elementów reformy oświatowej i zastąpił stary system związany ze zdobywaniem stopni specjalizacji zawodowych. Od tego momentu każdy młody nauczyciel wkracza na ścieżkę awansu zawodowego i rozpoczynając pracę staje się najpierw nauczycielem stażystą, a następnie kontraktowym, mianowanym, aż do najwyższego stopnia tj. nauczyciela dyplomowanego. Wieloletni proces awansu zawodowego nauczyciela jest ściśle związany z procesem rozwoju szkoły, a dyrektor pełni w nim rolę wspomagającą wszechstronny rozwój nauczyciela.

2.09.15 mianowania nauczycieli (2)
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
- Anna Gorczyca-Świędrych–Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaśle,
- Andrzej Kras–Zespół Szkół Technicznych w Jaśle,
- Monika Kubas–Gozdecka–Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle,
- Piotr Larysz–Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle,
- Agnieszka Maziarz-Betlej–Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle,
- Dominik Mitoraj - Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle,
- Krzysztof Stachurski–Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,
- Adrian Wielgosz - Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.

50000 Pozostało znaków