Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Kwalifikacja wojskowa w województwie podkarpackim

Kwalifikacja wojskowa w województwie podkarpackimOd 30 stycznia do 28 kwietnia br. na terenie województwa podkarpackiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Obowiązek ten dotyczy ponad 16 tys. osób.


Kwalifikacja zostanie przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Łącznie obowiązkowi kwalifikacji będzie podlegać 16 085 osób w tym:

12 883 mężczyzn urodzonych w 1998 r. (rocznik podstawowy),
2 780 mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej,
422 kobiet.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2017 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona 21 powiatowych komisji lekarskich obejmujących swą właściwością miejscową powiaty na których terenie komisje mają siedziby (za wyjątkiem wspólnej komisji lekarskiej dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego z siedzibą w Lesku). Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Rzecznik Prasowy Wojewody

50000 Pozostało znaków