Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Konwent Wójtów w sprawie organizacji transportu zbiorowego

Konwent Wójtów w sprawie organizacji transportu zbiorowegoWe wtorek, 17 lutego, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z Zarządem Powiatu. Dotyczyło organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego.


Powiat Jasielski opracował projekt pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego”. Dokument ten, chociaż został opracowany dla terenu powiatu jasielskiego, dotyczy mieszkańców wszystkich gmin.
Zgodnie z ustawą dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie, która w całości zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. organizacja publicznego transportu zbiorowego stanie się zadaniem samorządów. Daje ona im możliwość kształtowania polityki transportowej na swoim terenie na podstawie opracowanego planu transportowego.
Obowiązek opracowania planu transportowego dotyczy gmin liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców i powiatów, które mają powyżej 80 tys. mieszkańców. Oczywiście plan ten może być opracowany przez samorząd dla obszaru z mniejszą liczbą mieszkańców niż określona powyżej.

konwent

Na terenie powiatu żadna z gmin nie jest zobligowana ustawą do przygotowania tego planu. Jednak konsekwencji jego nieopracowania jest wiele. Tylko na liniach użyteczności publicznej określonych w planie transportowym będzie stosowana dopłata (z budżetu państwa w formie dotacji) do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Przewozy na pozostałych liniach, nieujętych w planie, będą pozbawione tych dopłat.
Głównym tematem Konwentu Wójtów była dyskusja nad zasadnością opracowania takich planów w kontekście konsekwencji społecznych wynikających z ich braku.

50000 Pozostało znaków