Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Kolektory słoneczne dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

szpital

Rada Powiatu w Jaśle zdecydowała o przystąpieniu do projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Dorzecza Wisłoki”, w ramach którego mają być zainstalowane kolektory słoneczne w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na lata 2014 – 2017 w kwocie ponad 1,5 mln złotych dla projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, który pokryje 75% kosztów zakupu i montażu solarów w jasielskim szpitalu.
Dzięki zamontowaniu kolektorów słonecznych nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną pozyskiwaną w sposób konwencjonalny, co z kolei skutkować będzie zmniejszeniem emisji głównych zanieczyszczeń powietrza. W rezultacie w dłuższym horyzoncie czasowym pozwoli to na poprawę jakości powietrza w Jaśle, a co za tym idzie, poprawie ulegną również warunki życia jego mieszkańców. Dzięki realizacji projektu znacznej redukcji ulegną koszty eksploatacyjne budynku, co pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych dzięki temu środków na zadania związane celami statutowymi Szpitala – powiedział Wicestarosta Jasielski Franciszek Miśkowicz.
W roku 2014 będzie to ponad 33 tys zł, w 2015 – ponad 1,2 mln zł, w 2016 ok. 153 tys zł, a w 2017 r. ponad 17 tys.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

 

50000 Pozostało znaków