Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Jesteś lokalnym wytwórcą, rzemieślnikiem? Chcesz aby Twoje produkty były rozpoznawalne w regionie? Zapraszamy!

315

Miasto Jasło zaprasza przetwórców, twórców sztuki ludowej, rzemieślników, koła gospodyń wiejskich oraz inne zainteresowane podmioty do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu wyłonienie lokalnych produktów regionu.

Celem działania jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy na temat produktów lokalnych, które mogą w przyszłości stać się wizytówką tego regionu.

Zgłoszeń produktów lokalnych należy dokonywać w formie Karty Zgłoszeniowej w 5 kategoriach: produkt żywnościowy (sery, miody, wino, nalewki, wypieki, etc.); potrawy; rękodzieło i rzemiosło; inne usługi (enoturystyka, etc.); produkty niematerialne, artystyczne (niezwykłe miejsca, poezja, muzyka, zespoły, etc).

Zgłoszenie jest nieodpłatne.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie wymagań regulaminu oraz przesłanie do dnia 25 kwietnia br. do godz. 15:00 wypełnionej Karty Zgłoszeniowej na adres:

URZĄD MIASTA W JAŚLE
Kancelaria Ogólna (pok. 19)
ul. Rynek 12
38-200 Jasło
z dopiskiem „Jasielski Produkt Lokalny 2013”
lub mailem na adres:

Regulamin postępowania w sprawie wyłonienia jasielskich produktów lokalnych oraz Karta Zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.jaslo.pl w zakładce Produkty Lokalne.

Osoba do kontaktu:
Członek Zespołu Zadaniowego: Bożena Molska – Olbrot
tel. 13 448 63 29

UMJ

50000 Pozostało znaków