Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Informacja dot. zimowego utrzymania dróg

IS 745

Informujemy, że w akcji odśnieżania miasta pracują w trybie ciągłym wszystkie dostępne jednostki odśnieżające.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne (intensywne opady śniegu i silne porywy wiatru) prowadzona akcja jedynie łagodzi skutki ataku zimy. Zapewniamy, że wszelkie działania będą prowadzone do uzyskania przejezdności wszystkich dróg.

Zaznaczamy, że zimowym utrzymaniem dróg w Jaśle zajmują się także oprócz Miasta inni zarządcy tj.
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych (ulice: Krakowska, 17 stycznia, Lwowska, Bieszczadzka, Piłsudskiego, 3-go Maja),
• Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich na drogach wojewódzkich (ulice: Wojska Polskiego, Jana z Dukli)
• Powiatowy Zarząd Dróg na drogach powiatowych (ulice: W. Jagiełły, Szopena, Kraszewskiego, Mickiewicza, Sobniowska, Floriańska, Graniczna, Niegłowicka).

Podajemy numer telefonu do dyspozytora akcji, który zajmuje się utrzymaniem głównych ciągów dróg miejskich: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych: 13 44 640 11 lub 12,13 oraz 13 44 807 80.

UMJ

50000 Pozostało znaków