Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

„Dzisiejszy świat potrzebuje dobroci”

„Dzisiejszy świat potrzebuje dobroci”Szanowni mieszkańcy Jasła!  Drodzy Czciciele św. Antoniego!

 

Dwadzieścia lat temu, 27 marca 1996 r. Radni naszego Miasta, na prośbę wielu jaślan, podjęli uchwałę o ustanowieniu św. Antoniego Padewskiego Patronem Miasta Jasła. Poznając postać św. Antoniego, jego postawę wobec bliźnich oraz wielką miłość do Boga i człowieka stajemy przed wezwaniem, by tak jak nasz Patron nie być obojętnym na potrzeby innych osób. Jesteśmy zobowiązani, aby na nowo podejmować różne inicjatywy, których celem będzie wspieranie ludzi zagubionych, pokrzywdzonych i chorych. Przyjmując to wezwanie Sanktuarium Św. Antoniego w Jaśle i Jasielski Dom Kultury przygotowują akcję charytatywną - Antoniański Dar Serca.
Promowanie postawy miłości i miłosierdzia względem osób potrzebujących pomocy jest ciągle aktualne, gdyż „zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego” (Benedykt XVI). Antoniański Dar Serca odwołuje się do prostej prawdy, że niesienie pomocy nigdy nie jest stratą czasu. Akcja ma służyć także budzeniu wrażliwości ludzi, szczególnie młodych, aby umieli się dzielić tymi darami, które posiadają oraz potrafili z radością pomagać samotnym, słabszym i chorym. Organizatorzy zapraszają różne środowiska, aby poprzez aktywny udział w akcji, propagować szlachetną postawę pomocy drugiemu człowiekowi.
W niedzielę, 12 czerwca br. odbędzie się uliczna zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego ratującego ludzkie życie. Zbiórka zakończona zostanie uroczystym koncertem, podczas którego zostaną przekazane informacje dotyczące kwesty i poprzez który wyrazimy wdzięczność wszystkim ofiarodawcom oraz zaangażowanym w naszą akcję charytatywną. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego do udziału w tegorocznym Antoniańskim Darze Serca, jednocześnie proszę do życzliwe przyjęcie kwestujących.

o. Krzysztof Kozioł
Gwardian klasztoru franciszkanów
i proboszcz parafii św. Antoniego

50000 Pozostało znaków