Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Dzienny Dom Pomocy otwarty dla Seniorów - wiek 60+ to najlepszy okres, by być twórczym, a na pewno aktywnym

Dzienny Dom Pomocy otwarty dla SeniorówDzienny Dom Pomocy funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza osoby starsze, zamieszkujące na terenie miasta Jasła, wymagające opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego

U nas rozwiniesz swoje zainteresowania i odkryjesz na nowo dawno zapomniane pasje, zadbasz o kondycje fizyczną, nawiążesz nowe relacje. Ponadto możesz skorzystać z ciekawych wyjazdów/wyjść do placówek kulturalnych i miejsc atrakcyjnych turystycznie w naszym regionie.
Naszym Seniorom zapewniamy m.in.:
1) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
2) zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
3) wyjścia do placówek kulturalnych
4) wyjazdy kulturalno-rekreacyjne
5) terapie zajęciową
6) psychoterapie indywidualną i grupową
7) warsztaty edukacyjne
8) indywidualne poradnictwa specjalistycznego
9) zajęcia rekreacyjno – towarzyskie

Dzienny Dom funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. W trakcie pobytu seniorzy mają zapewnione 2 posiłki (śniadanie i obiad), a także ubezpieczenie NNW.
Pomimo trwającej pandemii Nasz Ośrodek Wsparcia jest bezpieczny m.in. dzięki regularnie dokonywanej dezynfekcji rąk i przedmiotów wspólnego użytku, wietrzeniu pomieszczeń, stosowaniu przez pracowników środków ochrony osobistej, czy realizacji zajęć w kilku osobowych grupach. Działamy w trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych. U Nas Senior może czuć się bezpiecznie.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na Naszą propozycją zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, lub telefonicznego tel. 13 44 37015 lub 13 4437004 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Nabór uczestników trwa!

Projekt Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Dofinansowanie projektu z UE: 1 694 551,50 zł.

MOPS Jasło

50000 Pozostało znaków