Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Będzie nowy samochód dla ŚDS w Jaśle

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle otrzymał dofinansowanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pozytywną decyzję w tej sprawie wydał Zarząd PFRON Oddziału Podkarpackiego.

ŚDS w Jaśle świadczy usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu. Z otrzymanego wsparcia w kwocie 135 tys. zł oraz z wkładu własnego w wysokości 75 tys. zł, kupiony zostanie specjalnie przystosowany dziewięcioosobowy bus, który będzie służył do codziennego transportu uczestników ŚDS.


- To dla nas bardzo cenne wsparcie, bo dzięki temu będziemy mogli zapewnić codzienny transport naszym uczestnikom do i z ośrodka. Będziemy mogli również organizować dodatkowe wyjazdy turystyczne, rekreacyjne czy sportowe, co przyczyni się do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi osobami korzystającymi ze wsparcia tego typu placówek – podkreśla Katarzyna Sierakowska, kierownik ŚDS Jasło.


Do tej port ŚDS Jasło nie posiadał wysłanego środka transportu i musiał korzystać z odpłatnych usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne.

Będzie nowy samochód dla ŚDS w Jaśle

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony w grudniu 2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Jego głównym celem jest szeroko pojęta rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu oraz wspieranie i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków