Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Andrzej Czernecki Burmistrzem Roku 2014 w rankingu miesięcznika Forbes

DSC 7028Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła został laureatem konkursu "Lider Lokalnej Społeczności 2014" w kategorii Burmistrz Roku.

Konkurs zorganizowany został przez miesięcznik Forbes i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, a uroczyste wręczenie tytułu odbyło się w czasie uroczystego otwarcia V Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy, największego corocznego spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w dniach 10-12 czerwca 2014 r.

Lider Lokalnej Społeczności to konkurs dla liderów samorządowych, którzy są autorami szczególnych inicjatyw realizowanych w gminach podczas aktualnej kadencji, pomagających wzmacniać wspólnotę samorządową, wspomagających jej rozwój i pozwalających poprawiać jakość życia mieszkańców gminy.

- To, że doceniono nasze inicjatywy jest dla mnie niezwykle ważne i motywujące do dalszych działań. Co więcej, kapituła konkursu zwróciła uwagę na inicjatywy, które ukierunkowane są na realizację niezwykle śmiałych i ważnych dla wszystkich jaślan celów – wysokiej jakości usług publicznych oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Zainicjowane przez nas projekty już przynoszą pierwsze owoce, jednak tak naprawdę ich rezultaty będziemy widzieć w kolejnych latach – latach dobrych dla Jasła i jego mieszkańców. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że kapituła konkursowa złożona była z ekspertów z dziedziny planowania rozwoju lokalnego - mówi A. Czernecki, burmistrz Jasła.

DSC 7013


Kapituła konkursowa, w skład której wchodzili: prof. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski), dr Cezary Truktowski (Uniwersytet Warszawski, ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej), dr Adam Aduszkiewicz (Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej), Jacek Pochłopień (zastępca redaktora naczelnego miesięcznika “Forbes”, dyrektor programowy Ogólnopolskiego Kongresu Regionów) doceniła burmistrza Czerneckiego za realizację dwóch przedsięwzięć: Jasło Miasto Wiedzy i Jasielska Strefa Usług Publicznych.

Projekt Jasło Miasto Wiedzy jest wieloletnim programem działań na rzecz rozwoju Jasła i jego otoczenia ukierunkowanym na najważniejszy element potencjału jakim są mieszkańcy. Koncepcja programu opiera się na głębokim przekonaniu o konieczności podjęcia działań, które, jako wyraz odpowiedzialności za rozwój społeczności jasielskiej, winny zostać zainicjowane przez samorząd Miasta Jasła we współpracy z samorządami jasielskiego obszaru funkcjonalnego (czyli obszaru powiatu jasielskiego) dla zapewnienia mieszkańcom szans na maksymalne uczestnictwo w zachodzących w Polsce, Europie i świecie przeobrażeniach ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Potencjał tkwiący w obywatelach nie jest jednak prostą wykładnią jakości edukacji szkolnej, czy wyższej, a konsekwencją szeregu czynników wpływających na jego kondycję – wysokiej jakości życia, silnego społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczości, uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Program Jasło - Miasto Wiedzy zakłada wdrożenie szeregu działań, które w ciągu najbliższej dekady pozwolą na:
Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego (m.in. zmiany w infrastrukturze, szkolenia dla nauczycieli, organizację zajęć rozwijających młodzież i dzieci, stworzenie warunków dla kompleksowej oferty kształcenia przez całe życie dla młodzieży, dorosłych i seniorów, budowę Jasielskiego Centrum Łukasiewicza).
Wzmocnienie rozwoju gospodarczego Jasła poprzez inicjowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, rewitalizację obszarów poprzemysłowych, utworzenie parku technologicznego i inkubatora przedsiębiorczości, utworzenie centrum kształcenia ustawicznego, budowę chemicznego centrum laboratoryjnego, pozyskanie firm zewnętrznych, szczególnie z sektora nowych technologii (np. produkcja gier i aplikacji, centrum outsourcingowe), budowę centrum logistycznego na bazie Jasła.
Rozwój kultury – multimedialnej biblioteki, nowoczesnego centrum sztuki, filmu i teatru, podjęcie szerokich działań z zakresu popularyzacji kultury.
Opracowanie, a następnie implementację we współpracy z gminami powiatu jasielskiego, zintegrowanej strategii usług publicznych, oferującej systemowe i nowatorskie podejście do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Wdrożenie elementów smart city – projektów o charakterze technologicznym zmieniających życie mieszkańców w oparciu o nowe technologie.
W chwili obecnej program Jasło Miasto Wiedzy jest w fazie uruchamiania wielu równoległych projektów – niektóre już działają, np. Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, przeprowadzona została diagnoza kapitału intelektualnego Jasła. Inne projekty są przygotowywane i uruchamiane będą w ciągu najbliższych miesięcy wykorzystując wsparcie z nowej puli środków unijnych, jak również wsparcie ze strony zainteresowanych współpracą firm.
Kapituła konkursowa zwróciła także uwagę na kończący się właśnie projekt Jasielska Strefa Usług Publicznych, którego zasadniczym celem było opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych, pozwalającej w przyszłości na zapewnienie najwyższej dostępności, jakości i efektywności usług publicznych (edukacja, zdrowie, komunikacja, usługi komunalne, kultura, zabezpieczenie energetyczne). Strategia ta pozwoliła przygotować konkretne projekty, z którymi Jasło i współpracujące z miastem gminy będą występować o dofinansowanie w nowych konkursach na poziomie województwa podkarpackiego i kraju. Przez wielu ekspertów sam projekt, jak i jego rezultaty uznane zostały za unikatowe, a zarazem modelowe w skali kraju – projekt też zostanie niebawem wskazany w raporcie dla Komisji Europejskiej jako przykład dobrej praktyki zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym. Niezwykle istotnym elementem projektu jest włączenie do jego realizacji i docelowo w realizację wynikających z niego kolejnych projektów mieszkańców Jasła i wszystkich gmin powiatu jasielskiego. Powstała tzw. Jasielska Agora ma szanse stać się rzeczywistym partnerem społecznym dla działań samorządów obszaru jasielskiego.

- Warto podkreślić, że dzięki obu projektom, Jasło wyprzedza w chwili obecnej wiele samorządów – jesteśmy przygotowani do realizacji projektów w nowym okresie programowania na lata 2014-2020, mamy zidentyfikowane obszary rozwoju na wiele lat, mamy partnerów w świecie biznesu i nauki, którzy gotowi są z nami współpracować, jesteśmy gotowi do przygotowania konkretnych wniosków o środki unijne - podsumowuje A. Czernecki, burmistrz Jasła

Jako zwycięzca konkursu burmistrz Czernecki poproszony został również do udziału w sesji plenarnej, inaugurującej V Kongres Regionów. Tematem sesji były "Ścieżki rozwoju: współpraca na różnych szczeblach samorządu. dobre praktyki i pola konfliktów".

Kongres Regionów w Świdnicy to największe doroczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poświęcone najistotniejszym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów bierze udział blisko 2 tys. samorządowców z całej Polski. W trakcie trzech dni kongresowych odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych.

UMJ

50000 Pozostało znaków