Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Akcja Zima

Akcja ZimaChociaż w najbliższym czasie meteorolodzy nie prognozują nadejścia zimy,

to Miasto Jasło już teraz przekazuje ważne informacje dotyczące „Akcji Zima”, czyli zimowego utrzymania ulic i chodników w mieście 2019/2020.

Jeszcze w październiku br. Miasto Jasło zawarło umowy na zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i przechodniom. Na ulicach akcja prowadzona będzie przy pomocy sprzętu mechanicznego do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności (jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu z jednoczesną likwidacją śliskości). Zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach odbywać się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo-solnej.

Uzyskanie standardu zimowego utrzymania powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, gołoledź), przy czym likwidacja śliskości następuje niezwłocznie od chwili wystąpienia warunków umożliwiających jej rozpoczęcie i prowadzona jest w sposób ciągły.

Podczas „Akcji Zima” prowadzone są całodobowe dyżury. Od 7.30 do 15.30 (w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 448 63 20, e-mail: . Od 15.30 do 7.30 dyżur pełniony będzie na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 448 65 80, e-mail:

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków