Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM!

LOGO-ABCXXI

W grudniu 2013 r. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zakończyła działania związane z projektem „Generacje – Kreacje.

Współpraca międzypokoleniowa”. Celem projektu była integracja oraz aktywizacja społeczna i kulturalna dzieci z Domów Dziecka i seniorów z Uniwersytetów III Wieku. Projekt był realizowany w 6 miastach: Toruniu, Jaśle, Łodzi, Przemyślu, Zamościu i Poznaniu.

W Jaśle projekt zakończył się spektaklem „Podaj mi rękę”, w którym udział wzięli studenci Uniwersytetu III Wieku oraz dzieci z Domu Dziecka w Wolicy. Obie grupy wcieliły się w ludzi czekających na pociąg, będących w różnych sytuacjach życiowych. Wychowankowie Domu dziecka oraz seniorzy wiele się od siebie nawzajem nauczyli podczas zajęć organizowanych w ramach projektu. Myślę, że współpraca międzypokoleniowa, którą zainicjowały „Generacje – Kreacje”, będzie trwać, pomimo sfinalizowania inicjatywy mówi Małgorzata Piekarska, Koordynatorka kampanii „ Cała Polska czyta dzieciom”.

LOGO-ABCXXIRealizacja projektu „Generacje-Kreacje” miała na celu zapobieganie marginalizacji dwóch zróżnicowanych wiekowo grup społecznych, których uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym jest bardzo ograniczone lub nie istnieje. Wspólne wyjścia do teatru, na koncerty i na wystawy, a także udział we wspólnych warsztatach plastycznych, muzycznych czy teatralnych miały na celu nie tylko przekaz kulturowy. Dobre relacje pomiędzy dziećmi a seniorami to najlepszy kapitał społeczny, zwłaszcza w przypadku dzieci pozbawionych na co dzień rodzicielskiej troski i wsparcia, mówi Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, pomysłodawczyni projektu „Generacje-Kreacje”.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-201, Grupy Lotos i Fundacji Orange.
Kontakt dla mediów: Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, Anna Korbolewska, Karolina Kolwas, telefon: 22 648 38 91,
MBP w Jaśle

 

50000 Pozostało znaków