Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

405 tysięcy złotych na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny

405 tysięcy złotych na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodzinyMiasto Jasło przekazało 405 tysięcy złotych na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2015 r.

Dotacje przyznane zostały na siedem zadań: zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (45 tys. zł), udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych (230 tys. zł), prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci (44 tys. zł), działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji między innymi spotkań i wycieczek (8,5 tys. zł), działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski (44 tys. zł), pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla ubogich (24 tys. zł), bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (9,5 tys. zł).

Dotacje otrzymali: Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle, Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, „Podkarpacie” w Jaśle, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół „Mamy Nadzieję”, Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle.

UMJ

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków