Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Zwolnienia z opłaty za przedszkole

przedszkoleOd 1 września obowiązywać będą nowe zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim.

Z całkowitego zwolnienia z opłaty będą mogli skorzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych, a z częściowych ulg rodzice, których więcej niż jedno dziecko uczęszcza do tego samego przedszkola oraz rodzice, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji.

Całkowite zwolnienie z opłaty przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych, o niskim dochodzie na członka rodziny, po złożeniu wniosku i po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice, którzy w jednym przedszkolu miejskim mają więcej niż jedno dziecko, zapłacą za każde z nich o 30 proc. mniej niż wynosi opłata. Z 50 proc. zniżki od opłaty skorzystać będą mogli rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji spowodowanej zdarzeniem losowym, a ulga ta będzie mogła przysługiwać do 6 miesięcy.

Z przeprowadzonych przez miasto analiz wynika, ze szacowane roczne koszty zwolnień dla przedszkoli wyniosą prawie 53 tys. zł.

UMJ

50000 Pozostało znaków