Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle Liderem Rozwoju Regionalnego 2016

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle Liderem Rozwoju Regionalnego 2016Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, w dniu 27 października 2016r. podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie, przedstawiciele Zgromadzenia i Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzta Salacha, Andrzej Czernecki, Marek Rączka oraz Maria Lignar odebrali nagrodę przyznaną przez Kapitułę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Otrzymana nagroda jest uhonorowaniem bogatej, blisko dwudziestoletniej działalności Związku na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, realizowanej w przekonaniu, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. Kolejny raz solidarna współpraca wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki znalazła uznanie opiniotwórczego gremium.
Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta oraz organizacje samorządowe działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze pomocowe na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.
Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji wielu kluczowych projektów.

3
Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 27-28 października 2016r. w Lublinie spotkało się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim czwartej edycji Kongresu była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce.
Patronat honorowy objęły m.in.: Ministerstwo Cyfryzacji, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Polska Izba Ekologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublina.
Dotychczasowe działanie wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pozwoliły na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Unii Europejskiej o wartości ponad 340 mln zł. w tym:
- porządkując gospodarkę wodno-ściekową zlewni rzeki Wisłoki wybudowano
10 oczyszczalni ścieków, ponad 700 km kanalizacji sanitarnej, 190 przepompowni ścieków, ponad 200 km sieci wodociągowej, 9 hydroforni oraz zmodernizowano 7 oczyszczalni i 2 stacje uzdatniania wody,
- trwa realizacja „projektu solarnego” w ramach którego Związek Gmin Dorzecza Wisłoki na terenie 20 Gmin, przy wsparciu Szwajcarii, prowadzi inwestycje w odnawialne źródła energii; wyposaży ponad 8000 domów prywatnych i 103 obiekty użyteczności publicznej w kolektory słoneczne oraz 49 obiektów użyteczności publicznej w systemy fotowoltaiczne,

2
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej i rozpoczął na terenie 8 gmin Związku realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Wartości projektu 26,2 mln zł - dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych.

Związek przygotowuje już następny projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii do którego akces zgłosiło 11 gmin. Zakres projektu parasolowego obejmował będzie: instalację kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne, instalację kotłów na biomasę oraz pomp ciepła w domach prywatnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment