Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Zadanie i inwestycje realizowane w Jaśle

Zadanie i inwestycje realizowane w JaśleW mieście Jasło realizowane jest obecnie kilka kluczowych zadań i inwestycji, które w przyszłosci poprawią jakość życia mieszkańców miasta.

Jakie inwestycje realizowane są w mieście Jasło?

- budowa drogi 5 KDZ
- budowa drogi na osiedlu Gądki
- rozbudowa mostu na osiedlu Krajowice
- odwodnienie strefy warzyckiej
- budowa lodowiska
- Centrum Aktywnego Seniora
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle
- budowa żłobka
- przebudowa mostu na Towarowej

Warzycka strefa inwestycyjna – budowa drogi 5 KDZ
Nowa droga o długości 1,2 km będzie łączyć ul. Meblową z J.Piłsudzkiego. To przedsięwzięcie o wartości 10 mln. zł. Dofinansowanie stanowią środki norweskie (EOG), budżet państwa oraz własne środki Miasta Jasła. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Wszystko realizowane w razmach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom!”.

Budowa drogi na os. Gądki
Droga ma łączyć nowo wybudowany most z ul. Słoneczną (592 m) i lewostronna ścieżka pieszo-rowerowa. Termin wykonania upływa przed końcem listopada br. Wartość to ponad 3,5 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład (95%) oraz z budżetu miasta (5%).
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Rozbudowa mostu - os. Krajowice
Most zostanie rozbudowany przy wykorzystaniu istniejących podpór oraz konstrukcji stalowych
przęseł (po ich niezbędnej naprawie i wzmocnieniu), szerokość jezdni z chodnikami wyniesie 9,5 m, a nośność obiektu będzie umożliwiała wprowadzenie ruchu dwukierunkowego
I etap: opracowanie dokumentacji (do 9 miesięcy)
II etap: rozpoczęcie robót i zamknięcie mostu
termin zakończenia: listopad 2024 r.
wartość: ponad 9,6 mln zł (dof. Polski Ład)
wykonawca: Primost Południe Sp. z o.o. z Będzina

Odwodnienie strefy warzyckiej
Zadanie ma na celu zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle.
Kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych:
termin: 18 miesięcy od podpisanej umowy tj. od 1 czerwca 2022 r.
kwota: 10 mln 947 tys. zł
dofinansowanie: Polski Ład (10,2 mln zł)

Lodowisko
Budowa całorocznego zadaszonego obiektu z funkcją lodowiska i boiska o wymiarach 60x26m. Umowa będzie dopiero podpisana z wykonawcą. Termin realizacji do 17 miesięcy wartość: 8 778 521,07 zł dofinansowanie Polski Ład: 4,5 mln zł

Centrum Aktywnego Seniora CAS
Przeznaczone będzie dla 25 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Pobyt w Centrum będzie bezpłatny. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie br. obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę budynku (Kopernika 8A). W przyszłym roku budynek będzie wyposażany. Wartość: 98 tys. zł. Dofinansowanie: środki norweskie (EOG) i budżet państwa projektu: „Jasło – moje miasto, mój dom!”. Wykonawca: R2 Projekt Artur Uchnast. Termin: 30 kwietnia 2023 r

Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy "Caritas" - rozbudowa Zakładu
Wartość: 117 tys. zł
Projekt „Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” Realizacja ze środków: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Termin: 110 dni od daty umowy: od 24.01.2023 r.

Budowa żłobka miejskiego
Budowa żłobka miejskiego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Nowy, wolnostojący budynek przeznaczony dla 80 dzieci (wyposażony w odnawialne źródła energii oraz dostosowaną kuchnię). Wartość: 7,3 mln zł. Dofinansowanie: 6,2 mln zł (Polski Ład) 

Przebudowa mostu na ul. Towarowej
Przebudowa mostu na ul. Towarowej wraz z przebudową drogi ul. Sroczyńskiego w Jaśle. Opracowano dokumentację oraz przygotowano PFU na przebudowę drogi ul. Sroczyńskiego. Dofinansowanie: 1 mln 960 tys. zł (Polski Ład), wkład własny 40 tys. zł. Przetarg ogłoszony zostanie w najbliższych dniach

Żródło: UMJ

50000 Pozostało znaków